Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTENE HÖNSÄTER 7:25 - husnr 3, HÖNSÄTERS HERRGÅRD, HUVUDBYGGNAD Ny sökning Tillbaka till sökning

kf945411

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HÖNSÄTERS HERRGÅRD, HUVUDBYGGNAD (akt.)

1667 - 1667

1667 - 1667

Västra Götaland
Götene
Västergötland
Österplana
Kinnekulle församling
Skara stift
Hönsäters slott 1

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Corps-de-logi

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Corps-de-logi

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

INVENTERING FÖR PROJEKTET "TILLGÄNGLIGA BYGGNADSMINNEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN" : Harald Stake lät år 1667 påbörja uppförandet av den nuvarande huvudbyggnaden. Möjligen ingår murar från en äldre byggnad på platsen i det nuvarande corps-de-logiets bottenvåning. Den övre våningen skall ha tillkommit 1670. Suecians bild från 1705 visar en tvåvånig byggnad med valmat tak och två sidoställda mindre flyglar.

År 1796 såldes egendomen till hovjunkaren Bengt von Hofsten (1747-1826), under vars ägo huvudbyggnaden 1806-07 genomgick en genomgripande modernisering och ombyggnad. Huset fick vid detta tillfälle sitt nuvarande utseende med slätput...

Läs mer i eget fönster

År 1667 - 1667 Nybyggnad

Harald Stake (Byggherre)

År 1667 - 1667 Nybyggnad
År 1707 - 1707 Brand - delvis förstörd
Övervåningen skadades vid en brand 1707 och den nuvarande takkonstruktionen tillkom sannolikt vid 1700-talets mitt.
År 1800 - 1829 Ändring - tillbyggnad
Vid 1800-talets början tillfogades låga flyglar - sk pocher - vid gavlarna.