Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TIERP ÖRBYHUS 1:8 - husnr 1, ÖRBYHUS Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖRBYHUS (akt.)

1400 - 1499

1548 - 1599

Uppsala
Tierp
Uppland
Vendel
Vendel-Tegelsmora församling
Uppsala stift
Örbyhus slott 112

Slott och herrgård - Slott

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Slottets äldsta del, en massiv, tornlik byggnad, härstammar från 1400-talet. Från 1548 tillhörde slottet Gustaf Vasa, som uppförde den yttre befästningsgördel som ännu är bevarad. Vid en stor ombyggnad 1668-72 fick slottet sin nuvarande form med det gamla stenhuset bevarat som centralbyggnad i en trelängad barockanläggning. Med C. Chr. Gjörwelll som arkitekt restaurerades slottet 1825-32; flyglarna höjdes en våning och samtidigt byggdes orangeriet i parken. 1901-08 restaurerades slottet under ledning av arkitekterna Lars Israel Wahlman och Sigge Cronstedt. 1997 utökades byggnadsminnet till att även omfatta flera närbelägna och relat...

Läs mer i eget fönster

År 1400 - 1499 Nybyggnad
Vid en stor ombyggnad 1668-72 fick slottet sin nuvarande form med det gamla stenhuset bevarat som centralbyggnad i en trelängad barockanläggning.

Lars Israel Wahlman (Arkitekt)

Sigfrid Cronstedt (Arkitekt)

År 1548 - 1599 Nybyggnad
Från 1548 tillhörde slottet Gustaf Vasa, som uppförde den yttre befästningsgördel som ännu är bevarad.
År 1668 - 1672 Ändring - ombyggnad
Vid en stor ombyggnad 1668-72 fick slottet sin nuvarande form med det gamla stenhuset bevarat som centralbyggnad i en trelängad barockanläggning.
År 1825 - 1832 Ändring - restaurering
Med C. Chr. Gjörwelll som arkitekt restaurerades slottet 1825-32; flyglarna höjdes en våning

Carl Christoffer Gjörwell (Arkitekt)

År 1901 - 1908 Ändring - restaurering
1901-08 restaurerades slottet under ledning av arkitekterna Lars Israel Wahlman och Sigge Cronstedt.

Lars Israel Wahlman (Arkitekt)

Sigfrid Cronstedt (Arkitekt)