Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

EKSJÖ BOKTRYCKAREN 7 - husnr 1, KRUKMAKAREGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KRUKMAKAREGÅRDEN (akt.)

Okänt - Okänt

Jönköping
Eksjö
Småland
Eksjö
Eksjö församling
Linköpings stift
Färgaregatan 10, Nygatan 13

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Boningshusets ålder är oviss, men stommens timmer kan vara från 1600- eller 1700-talet. Boningshuset är beläget utmed Nygatan, uppförd av timmer i två våningar. Fasaden är i huvudsak klädd med beige locklistpanel med breda locklister. Den norra gaveln har synligt omålat timmer och den södra gaveln har locklistpanel med rundade lister. Huvudingången från Nygatan har pardörrar av spegeltyp. Mot gården finns en balkong. Taket, som är ett sadeltak, är belagt med enkupiga betongpannor. Byggnadens sockel är av putsad sten. Fasaden var tidigare klädd med locklistpanel och nederst av liggande spontpanel. Vid ombyggnad omkring 1947 fick byg...

Läs mer i eget fönster

År 1947 - 1947 Ändring - ombyggnad, exteriör
Boningshusets ålder är oviss, men stommens timmer kan vara från 1600- eller 1700-talet. Fasaden var tidigare klädd med locklistpanel och nederst av liggande spontpanel. Vid ombyggnad omkring 1947 fick byggnaden sin nuvarande brädfodring.
År Okänt Nybyggnad