Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KARLSKRONA DOCKAN 25 - husnr 1, EMANUELSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
EMANUELSKYRKAN (akt.)

1869 - 1870

Blekinge
Karlskrona
Blekinge
Karlskrona
Karlskrona stadsförsamling
Lunds stift
Skomakaregatan 31

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Frikyrka / bönehus /missionshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Byggnadens anglosaxiskt inspirerade panelarkitektur är välarbetad och uttrycksfull och kontrasterar mot interiörens stramhet. Invändigt finner man ett traditionellt kyrkorum orienterat mot altaret på ett podium vid ena kortväggen. Innertaket är buret av två pelarrader och församlingens bänkar står på ömse sidor av mittgången. Kyrkans inre utförande präglades ursprungligen av stor enkelhet. Inre måleriarbeten utfördes efter hand som man fick ekonomisk möjlighet. Omkring 1930 genomfördes vissa förändringar men rummet har fortfarande en stram värdighet.
Exteriören är i stort sett oförändrad sedan byggnadsåret. Undantag är dock entrépa...

Läs mer i eget fönster

År 1869 - 1870 Nybyggnad
År 1930 - 1939 Ändring
Entrépartiet breddades och fick ett nytt utförande omkring 1930. Den ursprungliga, bågformade öppningen med dubbeldörrar utvidgades och fick tre dörrar med rakt överstycke.
År 1930 - 1939 Ändring - ombyggnad, interiör
Kyrksalens äldre pärlspontväggar kläddes in med plywoodskivor och fick en ny bröstning i samma material. Det tidigare släta innertaket kassettindelades av ett kraftigt listverk. Altartavlan byttes ut och fick en ny omfattning. Pelarna, som ursprungligen hade samma marmorering som väggarnas pilastrar, har senare klätts med glasfiberväv och fått en ny marmorering.