Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KRISTINEHAMN SÄBY 1:6 - husnr 6, VÄRMLANDS SÄBY HERRGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Värmlandssäby1-1993-61-22.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÄRMLANDS SÄBY HERRGÅRD (akt.)

1772 - 1774

Värmland
Kristinehamn
Värmland
Visnum
Visnums församling
Karlstads stift
Värmlands-Säby Gård 1

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Corps-de-logi

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Huvudbyggnaden är uppförd av sten i två våningar med frontespis och mansardtak, krönt av ett klocktorn. I källaren finns tunnvalv, som sannolikt härrör från en på 1600-talet nedbrunnen byggnad.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3

År 1772 - 1774 Nybyggnad

Johan Georg Reincke (Arkitekt)