Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TORSBY SÖDRA LEKVATTNET 1:23 - husnr 2, KVARNTORP (MYLLYLÄ) Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KVARNTORP (MYLLYLÄ) (akt.), RÖKSTUGA (inakt.)

1760 - 1779

1760 - 1779

1779 - 1779

Värmland
Torsby
Värmland
Lekvattnet
Lekvattnets församling
Karlstads stift
Ormhöjden 50A

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Rökstuga

Jordbruk - Bostadshus - Rökstuga

Jordbruk - Bostadshus - Rökstuga

Jordbruk - Bostadshus - Rökstuga

Historik

Inventeringsår 2009

Kvarntorp (Myllylä) är ett representativt exempel på de större gårdarna i den värmländska finnbygden. Förutom manbyggnaden, som rymmer rökstuga med årtalet 1774, kåve och svenskstuga, finns ett par uthuslängor, kvarn, bastu, smedja m.m.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3


Intakt rökstuga. Se spec. inventeringsblankett under "dokument" - Finnskogsinventering Torsby kn 1999.

Inventeringsår 2009

1774: Årtalet finns inristat i rökugnen. Förmodat byggår för rökstugan.
1840-tal: Svenskstugan byggs till.
1932: Byggnaden har sticktak.
1935: Rökstugan restaureras.

År 1760 - 1779 Nybyggnad
Byggdes till med svenskstuga vid 1800-talets mitt, troligen 1840-talet.
År 1760 - 1779 Nybyggnad
År 1779 - 1779 Nybyggnad