Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄSTERVIK PILA 1:1 - husnr 5 Ny sökning Tillbaka till sökning

24 0056

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1936 - 1936

Kalmar
Västervik
Småland
Hallingeberg
Hallingeberg-Blackstads församling
Linköpings stift
Hallingeberg 1

Religionsutövning - Kyrka - Gravkapell

Religionsutövning - Kyrka - Gravkapell

Historik

Inventeringsår 2003

Gravkapellet byggdes 1936, och är ritat av Johan Erik Fant. Kapellet är utformat i klassicistisk stil och är en modern tappning av kyrkans formspråk. Väggarna är vita, slätputsade och taket är valmat och täckt med skiffer. Ingångspartiet är tillbakadraget med korslagda svärd över spegeldörrarna. Byggnaden har två runda fönster på östra och västra sidan. Kapellet ligger i slutet av en nord-sydlig axel på kyrkogårdens östra del. Axeln är i dag markerad med tujor i den södra änden och en klippt tujahäck i norr närmast kapellet som avslutas i en förhöjning. Entrén flankeras av två stora cypresser. Fants formgivning inbegriper kapellet, ...

Läs mer i eget fönster

År 1936 - 1936 Nybyggnad