Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÅMÅL GUSTAVSBERG 3:2 - husnr 8003, TÖSSE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3134-2. tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TÖSSE KYRKA (akt.)

1848 - Okänt

1848 - 1848

Västra Götaland
Åmål
Dalsland
Tösse
Åmåls församling
Karlstads stift

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1994

Komplettering vid inventeringen 2002:
SAMMANFATTANDE HISTORIK - Kyrkan är ritad i nyklassicistisk stil av länsbyggmästaren i Värmlands län "conducteuren" Carl Salin från Henriksholm i Ånimskog, Tösses södra grannsocken, och invigd 1848.

Såväl kyrkans exteriör som interiör är relativt oförändrad sedan byggnadstiden. Av förändringar sedan uppförandet märks främst "lillkyrkan" i kyrkorummets mittparti. Större inre renoveringar har genomförts 1948-50 och 1978. Den senaste större yttre renoveringen genomfördes 1997, bl a takomläggning, omputsning av väggarna samt målning av fönster och dörrar.

Renoveringen 1948-50 utfördes efter ritni...

Läs mer i eget fönster

År 1848 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1848 - 1848 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia

Carl Salin (Arkitekt)

År 1848 - 1848 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Carl Salin (Arkitekt)

År 1848 - 1848 Nybyggnad - Torn
Torn

Carl Salin (Arkitekt)

År 1848 - 1848 Nybyggnad - Korparti
Kor

Carl Salin (Arkitekt)

År 1867 - 1867 Fast inredning - orgel
Kyrkan får sin första orgel vilken finns kvar bakom den nuvarande från 1953. Orgeln tillverkad av urmakare Anders Hultröm, Ör.

Anders Hultström (Urmakare)

ATA (Arkiv)

År 1903 - 1903 Underhåll
Enligt uppgift renovering efter brand som skadat sakristian.
År 1903 - 1903 Brand
Orsakad av skadad rökgång till järnkaminen i sakristian.
År 1906 - 1906 Teknisk installation - brandskydd
Åskledare
År 1915 - 1915 Teknisk installation - värme
Två stora värmeugnar. Tidigare fanns endast en liten järnkamin placerad i sakristian (orsak till branden 1903).
År 1926 - 1926 Ändring
Beslut av kyrkostämman om förbindelse mellan tornrummet och vinden.

ATA (Arkiv)

År 1926 - 1926 Underhåll - takomläggning
Beslut av kyrkostämman om reparation av kyrkans tak.
År 1927 - 1927 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Förgyllning av korset och kulan på tornet.

ATA (Arkiv)

År 1939 - 1939 Ändring - ombyggnad, yttertak
Troligen omläggning av skiffertaket.
År 1948 - 1950 Teknisk installation - el
Elinstallationer bl a belysning, ringningsmaskin för klockorna, högtalare, värmeanläggning.

Malmbergs elektriska, Kristinehamn (Entreprenör)

ATA (Arkiv)

År 1948 - 1950 Ändring - ombyggnad, interiör
Omfattande restaurering. Sänkning (ca 1 m) och breddning av läktaren för att få plats med ny orgel. Läktarunderbygnader, konfirmandrum mot N, brudkammare mot S. Nya trappor till läktaren. Predikstolen sänktes. Mer dämpat ljus i koret genom att mittfönstret sattes igen och matterat glas sattes in i korets sidofönster. Ombyggnad av bänkarna och förkortning av dessa så att sidogångar tillkom. Bortagning av de 11 bakre bänkarna och den främre. Trägolv ersatte tegelgolv i bänkvarteren. Omfattande målningsarbeten, bl a marmorering av bänkgavlar, dörrar, läktarpartierna, altarring, predikstol mm. Nya trycken och låskyltar. Lykta i västra vapenhuset.

E G Sjöqvist (Hantverkare - Målare)

Karl Jonsson (Byggmästare)

Ärland Noréen (Arkitekt)

ATA (Arkiv)

År 1948 - 1950 Specifika inventarier - dopfunt
Renovering av dopfunten.

ATA (Arkiv)

År 1948 - 1950 Ändring - restaurering, exteriör
Fasaden, översyn, avfärgning med kalkfärg, på putsade ytor respektive oljefärg på trä.

ATA (Arkiv)

År 1953 - 1953 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Ny orgel

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

ATA (Arkiv)

År 1978 - 1978 Underhåll - omputsning
Omputsning av tornet.

ATA (Arkiv)

År 1978 - 1978 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasaden målad ljust gul. Målning av hängrännorna.

ATA (Arkiv)

År 1978 - 1978 Arkitekturbunden utsmyckning
Altarprydnad i "lillkyrkan" i form av en textapplikation, motiv från psalmen "Här rinner en källa".

Gabriella Nydahl (Konstnär)

ATA (Arkiv)

År 1978 - 1978 Ändring - ombyggnad, interiör
Omfattande inre renovering med syfte att göra kyrkorummet "mindre och intimare". I mitten av kyrkorummet iordningställdes en "lillkyrka" orienterad i nord-sydlig rikting, åtta bänkrader borttogs, nytt tegelgolv, lösa stolar och ett altare med altarprydnad i form av textilapplikation placerades framför sakristiedörren mot norr. Förändrad färgsättning i kyrkorummet bl a, rosafärgades de putsade väggarna (tidigare gråa).

Rolf Bergh (Arkitekt)

ATA (Arkiv)

År 1984 - 1984 Underhåll - exteriör
Renovering av tornets överdel. Byte av plåt på övre delen av torntaket. Förgyllning av korset och den tidigare träkulan ersatt med kula av koppar.
År 1994 - 1994 Fast inredning - orgel
Renovering av båda orglarna.

ATA (Arkiv)

År 1997 - 1997 Underhåll - takomläggning
Även montering av snörasskydd och byte av hängrännor samt isolering av vindsbjälklag.
År 1997 - 1997 Underhåll - omputsning
Omputsning av fasaden.
År 1997 - 1997 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Målning av fasaden, fönster, dörrar, luckor. Troligen målning av torntaket.

ATA (Arkiv)

År 2005 - 2005 Underhåll - omputsning
Omputsning av tornet
År 2011 - 2011 Konservatorsarbeten
Konservering av dopfunt.

Lind Stenkonservering (Konservator)

År 2012 - 2012 Teknisk installation
Installation av styr- och reglersystem för värme och luftfuktighet.
År 2012 - 2012 Konservatorsarbeten
Konservering och mögelsanering av textilier.

Västarvet (Konservator)

År 2014 - 2014 Underhåll
Klimat- och mögelutredning.

KyrkEngel (Antikvarie)

Västsvensk Konserveringsbyrå (Konservator)

År 2016 - 2016 Underhåll - trappa
Renovering södra trappan. Arbetet utfört i egen regi.

Balkstens byggnadsvård (Konsult)