Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TIDAHOLM MADÄNG 1:56 - husnr 1, BALTAKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Exteriör, neg.nr. 04/327:22

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BALTAKS KYRKA (akt.)

1916 - 1917

1916 - 1917

Västra Götaland
Tidaholm
Västergötland
Baltak
Tidaholms församling
Skara stift
Baltak Ljungstorp

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1997

Kyrkan uppfördes 1917 efter ritningar av arkitekten Georg A Nilsson. Byggmästare var J A Gustafsson, Tidaholm och målarmästare K J R Johansson, Skövde. En orgel färdigställdes av Åkerman & Lund, Stockholm. 1928 installerades en kamin i anslutning till korporten.
1950-52 genomfördes en renovering under ledning av arkitekt Adolf Niklasson. En donation möjliggjorde utförandet av en glasmosaik i korfönstret. Konstnär var Simon Sörman. På altaret placerades en relief av bildhuggaren Arvid Bryth. Det tyska krucifix av trämassa som satt på takstolens främre hanbjälke flyttades till ovanför sakristidörren. Predikstolen försågs med ljudta...

Läs mer i eget fönster

År 1916 - 1917 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn och sakristia

Georg Alfred Nilsson (Arkitekt)

J A Gustafsson, Valtorp (Byggmästare)

K J R Johansson (Hantverkare - Målare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1916 - 1917 Nybyggnad - Torn

Georg Alfred Nilsson (Arkitekt)

År 1916 - 1917 Nybyggnad - Korparti

Georg Alfred Nilsson (Arkitekt)

År 1916 - 1917 Nybyggnad - Sakristia

Georg Alfred Nilsson (Arkitekt)

År 1916 - 1917 Nybyggnad
År 1917 - 1917 Fast inredning - orgel

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1928 - 1928 Teknisk installation - värme
Kamin
År 1950 - 1952 Ändring - ombyggnad, interiör
Rivning av södra trapphuset för att ge plats åt elcentral och orgelfläkt. Spaljéer på ömse sidor om orgelfasad. Ombyggnad av orgelverk. Igenmurning av korport och ordnande av doprum i dess ställe. Nya fönsterbänkar. Ny inredning i sakristia. Inmurning av romansk stenskulptur. Flytt av krucifix. Nummertavlor omdanas till ljusbärare.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

År 1950 - 1952 Fast inredning - glasmålning
Korfönster

Simon Sörman (Konstnär)

År 1950 - 1952 Fast inredning - altaruppsats
Relief

Arvid Bryth (Konstnär - Bildhuggare)

År 1950 - 1952 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning och belysning.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1950 - 1952 Underhåll - målningsarbete
Interiör och exteriör

Olle Hellström (Konservator)

År 1950 - 1952 Fast inredning - predikstol, ljudtak

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1950 - 1952 Specifika inventarier - dopfunt

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1983 - 1986 Underhåll
Interiör och exteriör ommålning. Uppsättning av hängrännor och stuprör.

Raimund Saariste, Skövde (Arkitekt)

År 1983 - 1986 Ändring - tilläggsisolering

Raimund Saariste, Skövde (Arkitekt)

År 1983 - 1986 Specifika inventarier - textilskåp
Ny inredning i sakristia.

Raimund Saariste, Skövde (Arkitekt)

År 1983 - 1986 Teknisk installation - högtalaranläggning

Raimund Saariste, Skövde (Arkitekt)

År 2004 - 2004 Underhåll - takomläggning
Tornets tak omläggs.