Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKÖVDE KYRKOJORDEN 1:1 - husnr 2, VRETENS KYRKA (F.D.EDHEMS KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

Vretens kyrka exteriör n negnr 02-140-20.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VRETENS KYRKA (F.D.EDHEMS KYRKA) (akt.)

1873 - 1873

1873 - 1873

Västra Götaland
Skövde
Västergötland
Ljunghem
Värsås-Varola-Vretens församling
Skara stift
Vretens kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1997

Historiken kompletterad vid inventeringen 2002:
Ljunghems medeltidskyrka var föregångare till Vretens kyrka. Denna revs i samband med att en ny byggnad uppfördes på Vretens gård 1871. Inventarierna härifrån sägs ha sålts på auktion. Stolar och bord samt ett epitafium från Ljunghems kyrka är dock bevarade i Vretens kyrka. Edåsa kyrka togs ur bruk och tanken var att även denna skulle rivas. Edåsa och Ljunghems församlingar slogs samman till Edhems församling och Edhems kyrka, nuvarande Vretens kyrka, uppfördes. Namnet Edhem är en kombination av Edåsa och Ljunghem. Visst byggnadsmaterial hämtades från den rivna Ljunghems kyrka. Edå...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1299 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt
År 1873 - 1873 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn, vapenhus

Ernst Abraham Jacobsson (Arkitekt)

År 1873 - 1873 Nybyggnad - Torn

Ernst Abraham Jacobsson (Arkitekt)

År 1873 - 1873 Nybyggnad - Sakristia

Ernst Abraham Jacobsson (Arkitekt)

År 1873 - 1873 Nybyggnad - Vapenhus

Ernst Abraham Jacobsson (Arkitekt)

År 1873 - 1873 Nybyggnad - Korparti

Ernst Abraham Jacobsson (Arkitekt)

År 1873 - 1873 Nybyggnad - Korsarm/ar

Ernst Abraham Jacobsson (Arkitekt)

År 1873 - 1873 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1916 - 1916 Specifika inventarier - altartavla
Skänks av Nils Posse, Vreten.

Endis Bergström (Konstnär)

År 1918 - 1918 Specifika inventarier - altartavla
Ram till tavlan från 1916

Axel Lindegren (Konstnär - Bildhuggare)

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Riksantikvarieämbetet, ATA Riksantikvarieämbetet, Utdrag ur byggnadsregistret. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. (Arkiv)

År 1955 - 1958 Ändring - ombyggnad, interiör
Skärmväggar mellan långhus - korsarmar. Konfirmandrum inreds i södra korsarmen. Sakristia och katafalkrum inreds i norra korsarmen. Vapenhus inreds i väster.

Anders Ekman (Arkitekt)

År 1955 - 1958 Underhåll - interiör
Rengöring och målning

Anders Ekman (Arkitekt)

År 1955 - 1958 Underhåll - exteriör
Rengöring och lagning av fasad, tak, solbänkar mm
År 1955 - 1958 Fast inredning - altare
Altaret sänks
År 1955 - 1958 Teknisk installation - värme
År 1955 - 1958 Teknisk installation - el
År 2007 - 2008 Underhåll - takomläggning
Byte av taktegel och takplåt. Äldre svartplåt i ränndalar sparad under zinkplåten. Översyn av hjulkors. Renovering och förgyllning av spirkors.

Förgyllare Jonny Hammar (Firma)

K-märkt Byggnadsvård Mats Renström AB (Entreprenör)

Schönborgs Plåtslageri AB (Hantverkare - Plåtslagare)

År 2007 - 2008 Underhåll - exteriör
Omfogning av yttermurar mellan granitblock och tegelstenar. Komplettering av skadat formtegel. Reparation av strävpelarkrön och källarentréöverbyggnad. Ommurning av skorsten.

AT Bygg Thomas Andersson (Hantverkare - Murare)

K-märkt Byggnadsvård Mats Renström AB (Entreprenör)

År 2007 - 2008 Underhåll - stomme
Reparation av rötskador i tornets träkonstruktion.

K-märkt Byggnadsvård Mats Renström AB (Entreprenör)

År 2007 - 2008 Underhåll - fönster
Renovering av rosettfönster och tornfönster, nytillverkning av fyra tornfönster, ommålning i dimgrå linoljefärg.

K-märkt Byggnadsvård Mats Renström AB (Entreprenör)

År 2007 - 2008 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av fönster och bänkar.

Bygdemålar'n i Skövde (Hantverkare - Målare)

År 2008 - 2008 Teknisk installation
Montering av nytt åskskydd

Skaraborgs Elektriska AB (Firma)