Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKARA LUNDBY 18:1 - husnr 1, NORRA LUNDBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

N Lundby kyrka, ext, negnr 03-220-09

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NORRA LUNDBY KYRKA (akt.)

1100 - 1249

1100 - 1249

Västra Götaland
Skara
Västergötland
Norra Lundby
Valle församling
Skara stift
Norra Lundby 1

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

NORRA LUNDBY KYRKA - Norra Lundby kyrka uppfördes vid 1100-talets mitt och bestod då av rektangulärt långhus, kor och halvrund absid i öster. Den var ursprungligen ca 18 meter lång. Kyrkan förlängdes senare västerut, troligen under senmedeltid, och välvdes sannolikt samtidigt. Möjligen uppfördes samtidigt nuvarande sakristia och torn samt ett numera rivet vapenhus i söder. Från tidig medeltid är bevarat en dopfunt och en skulpterad madonna. Även altaret är medeltida. Ett altarbord av ek (nu i sakristian) är från senmedeltid liksom två helgonbilder. Under sent 1600-tal, troligen 1678-1687, renoverades kyrkan. Den omputsades och omkal...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Nybyggnad
Nuvarande.
År 1100 - 1249 Nybyggnad - Korparti
År 1100 - 1529 Ändring - tillbyggnad
Förlängning av långhuset åt väster, ursprungligen uppfört som västtorn. Vid ombyggnaden 1678-87 nedmonterades tornet till långhusets takfot och nytt torn uppfördes väster om det gamla.
År 1100 - 1529 Nybyggnad - Sakristia
År 1100 - 1249 Specifika inventarier - dopfunt
År 1100 - 1529 Fast inredning - altare
Stenaltare i kyrkorummet och i sakristian ekaltare.
År 1100 - 1529 Valvslagning
År 1100 - 1249 Nybyggnad
År 1610 - 1690 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
År 1678 - 1687 Nybyggnad - Torn
År 1678 - 1687 Underhåll
Omputsning, ny altartavla, nya bänkar mm.
År 1680 - 1750 Fast inredning - altaruppsats
År 1690 - 1690 Fast inredning - predikstol
År 1742 - 1743 Fast inredning - läktare
Läktarbröstet bevarat på långhusväggar i sydväst och nordväst.

Johan Risberg (Konstnär - Dekormålare)

År 1816 - 1816 Ändring - ombyggnad
Tornet får lanternin istället för spira. Vapenhus i söder rivs.
År 1865 - 1865 Ändring - ombyggnad
Omputsning. Överkalkning av kyrkorummets målningar och av predikstolens målningar.Igenmurning av medeltida fönster i kor och absid.
År 1865 - 1865 Fast inredning - altaruppsats
Förgyllt träkors med törnekrona.
År 1865 - 1865 Fast inredning - läktare
Ny läktare. Gamla blir läktarbröstet tak i Skattegården.
År 1921 - 1921 Underhåll - takomläggning
Ekspån på södra takfallet utbyts mot järnplåt.
År 1941 - 1942 Underhåll - takomläggning
Enkupigt lertegel på långhuset, järnplåt på torn och absid.
År 1952 - 1953 Ändring - ombyggnad, exteriör
Den tjocka kalkputsen ersätts av tunn, genomskinlig puts.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1952 - 1953 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny inredning i sakristian. Träskulpturer återinsätts i kyrkan. Nya nummertavlor. Ett medeltida tympanonfält och två gravhällar uppsätts i vapenhuset. Nuvarande altaruppsats flyttas in i långhuset - ursprung okänt. Omläggning av golven.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1952 - 1953 Fast inredning - läktare
1800-talsläktaren.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1952 - 1953 Konservatorsarbeten
Medeltida fönster och dekormålning i koret tas fram. Predikstolen befrias från övermålning.

Olle Hellström (Konservator)

År 1952 - 1953 Teknisk installation - el
Elektrisk värme.
År 1952 - 1953 Fast inredning - bänkinredning
Ny.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1981 - 1981 Fast inredning - orgel

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)