Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MUNKEDAL KROKSTAD 1:2 - husnr 2, KROKSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.3798.28

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KROKSTADS KYRKA (akt.)

1863 - 1863

1863 - Okänt

Västra Götaland
Munkedal
Bohuslän
Krokstad
Sörbygdens församling
Göteborgs stift
Krokstad 41

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1992

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

KROKSTAD KYRKA är byggd i sten, och består av långhus, fullbrett kor med tresidig koravslutning i öster, som egentligen inrymmer sakristia, och ett torn av sten i väster. FASADERNA är spritputsade och avfärgade i vitt, med slätputsade omfattningar kring fönster och dörrar. Putsad sockel. Kyrkans TAK är ett sadeltak, avvalmat över koret, täckt med rött tegel. Under takfoten en profilerad taklist, putsad och vit som fasaderna i övrigt. På västgaveln finns på ömse sidor om tornet två rundbågiga slätputsade nischer, och ovanför dessa två runda fönster.
TORNET är av sten med murar so...

Läs mer i eget fönster

År 1863 - 1863 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn.

A R Pettersson (Arkitekt)

År 1863 - 1863 Nybyggnad - Torn

A R Pettersson (Arkitekt)

År 1863 - 1863 Nybyggnad - Sakristia

A R Pettersson (Arkitekt)

År 1863 - 1863 Nybyggnad - Korparti

A R Pettersson (Arkitekt)

År 1863 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1884 - 1884 Fast inredning - orgel
Orgeln byggd.

Axel Fredrik Nyström (Arkitekt)

Salomon Molander (Orgelbyggare)

År 1898 - 1899 Underhåll
Yttertaket omlagt, yttre och inre målningsarbeten.
År 1898 - 1899 Ändring - ombyggnad, yttertak
Innertaket förhöjt.
År 1919 - 1919 Teknisk installation - värme
Centralvärme installerad (varmluft).
År 1920 - 1920 Ändring - ombyggnad, interiör
Sakristians inredning förnyad.

Fredrik Falkenberg (Arkitekt)

År 1930 - 1930 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändig renovering, med bl a ändring från tredingstak till valvtak, fönster över läktaren, sänkning av korgolvet, utökning av altaruppsatsen, frontoner över sakristiedörrarna, ombyggnad av kyrkbänkar, mm.

Gustaf Ljungman (Arkitekt)

År 1930 - 1930 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningar på läktarbröstningen.

C O Svensson (Konservator)

År 1932 - 1932 Konservatorsarbeten
Konservering av dopfunt, altarring, draperimålning.

C O Svensson (Konservator)

År 1940 - 1940 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad av läktaren.

Gustaf Ljungman (Arkitekt)

År 1959 - 1959 Underhåll - exteriör
Utvändig restaurering; koppar på tornspiran.
År 1965 - 1965 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändig renovering av kyrkan. Bänkkvarteren förminskas, sakristian får övervåning, ombyggnad i vapenhuset mm.

Kaj Christensen (Arkitekt)

År 1965 - 1965 Underhåll - interiör
Invändig renovering av kyrkan. Ommålning, nya yttertrappor, dörrarna kopparklädes.

Kaj Christensen (Arkitekt)

År 1976 - 1976 Specifika inventarier - tornur
Tornur monterat.
År 1989 - 1989 Konservatorsarbeten
Konservering av dopfunten.

Anders Darwall (Konservator)

År 1992 - 1993 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändig renovering, med läktarunderbyggnader, ombyggnad av bänkar, utökning av korgolv, ny färgsättning.

Anders Darwall (Konservator)

Bo Åderman (Konstruktör)

År 1992 - 1993 Underhåll - interiör
Invändig renovering, med ommålning mm.

Anders Darwall (Konservator)

Bo Åderman (Konstruktör)

Lars Håkan Nilsson (Skene Måleri) (Konstnär - Dekormålare)

År 1992 - 1993 Konservatorsarbeten
Konservering av altaruppsats, predikstol, läktarbröstning samt orgelfasad.
År 1992 - 1993 Fast inredning - orgel
Nytt orgelverk, med ombyggnad av befintligt orgelhus.

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)

År 2000 - 2000 Teknisk installation - värme
Bergvärme