Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MULLSJÖ NYKYRKA 1:4 - husnr 1, NYKYRKA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. 03/262:02

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NYKYRKA KYRKA (akt.)

1886 - 1887

1886 - 1887

Jönköping
Mullsjö
Västergötland
Nykyrka
Mullsjö-Sandhems församling
Skara stift
Nykyrkevägen 37

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1992

1877 väcktes förslag om renovering av den befintliga timmerkyrkan. Detta skulle dock visa sig så dyrbart så att en nybyggnad blev påtänkt. Löjtnant Edvard Sager på Ryfors bruk uppdrog åt arkitekt Ernst Abraham Jacobsson att utföra ritningar på en ny kyrka, i stil med dem som denne hade gjort för en kyrka i Älvros, Härjedalen. Byggmästaren A Pettersson, Mösseborg kontrakterades för bygget och bröderna Edvard och Robert Sager bidrog med en stor del av de ekonomiska medlen medan församlingen fick svara för dagsverken. Byggnationen skedde 1886-87. En orgel skänktes av fru Josephine Sager, brödernas moder. Denna orgel var tillverkad av E...

Läs mer i eget fönster

År 1886 - 1887 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

A Pettersson, Mösseberg (Byggmästare)

Ernst Abraham Jacobsson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1886 - 1887 Nybyggnad - Torn

Ernst Abraham Jacobsson (Arkitekt)

År 1886 - 1887 Nybyggnad - Sakristia

Ernst Abraham Jacobsson (Arkitekt)

År 1886 - 1887 Nybyggnad - Korparti

Ernst Abraham Jacobsson (Arkitekt)

År 1886 - 1887 Nybyggnad
År 1887 - 1887 Fast inredning - orgel

E A Setterquist & Son Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1891 - 1891 Teknisk installation - värme
Pannrum under läktartrappa. Varmluftsanläggning.
År 1900 - 1940 Underhåll - takomläggning
Spåntäckning byts mot skiffer.
År 1927 - 1927 Ändring - ombyggnad
Utökning av orgelverk.

E A Setterquist & Son Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1931 - 1931 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning. Glödlampor insättes i takkuporna.
År 1934 - 1934 Underhåll - interiör
Bänkar får ny fernissa.
År 1952 - 1952 Teknisk installation - värme
Elektrisk uppvärmning.

Sigurd Lidén (Konstruktör)

År 1954 - 1954 Teknisk installation - VA
Toaletter i tornets bottenvåning.

Boustedt och Heineman AB (Arkitektkontor)

År 1961 - 1961 Underhåll - golv
Golv slipas och fernissas. Bakre bänkrad slopas.
År 1963 - 1963 Underhåll - exteriör
Utbyte av rötskadat trä. Avtäckning av utskjutande partier med plåt. Fasader ommålas.
År 1971 - 1971 Fast inredning - orgel
Gamla orgeln ersätts av en ny. Fasaden skall magasineras.

Lars Stalin (Arkitekt)

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1979 - 1979 Underhåll - exteriör
Reparationer av fasader och tak.
År 1996 - 1996 Ändring - ombyggnad, interiör
Tre bänkrader tags bort i bak och ersätts av plats för fikabord och manöverpulpet bak skärmar. Skåpsinredning längs västväggen för bl.a. textilier. Borttagning av glas och lysrör i takkupor. Altaret göres fristående och altarringens ändar kapas. Heltäckningsmattor på läktare och i vapenhus bort.

Lars Johan Ekelöf (Arkitekt)

År 1996 - 1996 Konservatorsarbeten
Rengöring av panel på väggar och tak. Konservering av ytbehandling på bänkar.

Leif Berg (Konservator)

År 1996 - 1996 Teknisk installation - värme
Folievärme i bänkar.
År 2000 - 2000 Specifika inventarier - altartavla
Uppsatt utan tillstånd från länsstyrelsen.

Erland Forsberg (Konstnär)

År 2004 - 2005 Underhåll - exteriör
Reparation av fasader och fönster. Utbyte av rötskadat trä. Ommålning av fasader.