Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MELLERUD BÖRSEN 8 - husnr 1, MELLERUDS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

B656_25-6

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MELLERUDS KAPELL (akt.)

1931 - Okänt

1931 - 1931

1931 - 1931

Västra Götaland
Mellerud
Dalsland
Holm
Holms församling
Karlstads stift
Kapellgatan 6

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Församlingshem

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Församlingshem

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventeringen 2003:

Tillkomsten av Melleruds kapell och församlingshem har sin bakgrund i den framväxande köpingen och behovet av ett komplement till den gamla sockenkyrkan Holm. Det är ett av fyra liknande exempel från Dalsland på kyrkobyggnader tillkomna omkring 1930 genom fristående stiftelser eller föreningar och insamlade medel. Kyrkorna eller kapellen kom senare att övergå i församlingarnas ägo. Förutom i tätorterna Mellerud och Bengtsfors byggdes Timmerviks och Klöveskogs kyrkor på landsbygden då avståndet var långt till moderkyrkorna. Ett annat motiv bakom kyrkobyggena kunde vara att fungera som motvikt ti...

Läs mer i eget fönster

År 1931 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1931 - 1931 Nybyggnad
År 1931 - 1931 Nybyggnad

C Magnusson (Konstruktör)

Ehlers Johansson (Hantverkare - Murare)

Johannes Ahlin (Byggmästare)

Melleruds förening för kyrklig verksamhet u.p.a. (Byggherre)

PAB-KONSULT, Mellerud (Entreprenör)

År 1932 - 1932 Invigning
Invigning av biskop J A Eklund.
År 1964 - 1964 Fast inredning - orgel
Kapellets båda orglar flyttas hit. Läktarorgeln är byggd av Söderling, Göteborg 1923 för Vä kyrka i Skåne. Kororgel är Holm pastorats äldsta orgel, också byggd av Söderlings orgelbyggeri, för Holms kyrka 1854.
År 1977 - 1977 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad av församlingshemmet mot väster.

Konsulterande arkitekter & ingenjörer Hernek, Lindsten, Mohlin (HLM) (Arkitektkontor)

År 1977 - 1977 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna erätts av kopplade stolar.
År 1977 - 1977 Ändring - restaurering, interiör
Bl a: Nya vikdörrar mellan kyrkorummet och lilla salen. Planändringar, väggar borttagna då f d pastorsexpeditionen omändras till en del av entréhallen. Målning m m av väggar och tak.

Konsulterande arkitekter & ingenjörer Hernek, Lindsten, Mohlin (HLM) (Arkitektkontor)

År 1984 - 1988 Ändring - ombyggnad, fönster
Nytt bemålat korfönster.
År 1993 - 1996 Fast inredning - altare
Altaret mot östväggen erstatt av nytt altarbord med Versus Popolum placering.
År 1997 - 1997 Ändring - ombyggnad, interiör
Genomgripande renovering av kyrkorummet. Bl a ombyggdes sidokamrarna i koret till öppna nischer med valv. Målningarbeten mm.

PAB-KONSULT, Mellerud (Entreprenör)

År 1997 - 1997 Fast inredning - altarring
Altarringen ersatt med fristående knäfall.
År 1997 - 1997 Ändring - ombyggnad, golv
Parkettgolv i kyrkorummet.
År 1997 - 1997 Fast inredning - predikstol
Flyttad till sin nuvarande plats intill norrväggen.
År 2018 - 2018 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fönster- och fasadrenovering.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

PE Lindströms Måleri AB (Hantverkare)

Puts & Tegel i Örebro AB (Hantverkare)