Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARK SÄTILA 29:1 - husnr 1, SÄTILA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_134.33/23850034

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SÄTILA KYRKA (akt.)

1100 - 1529

1100 - 1529

Västra Götaland
Mark
Västergötland
Sätila
Sätila församling
Göteborgs stift
Sätila kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Historik

Inventeringsår 1995

SÄTILA KYRKA har sannolikt medeltida delar bevarade i sitt murverk. Sätila kyrkby omtalas redan 1419 och förmodligen fanns där en kyrka. De äldsta delarna i den nuvarande kyrkans inredning, predikstolen, altaret och läktarbröstningens utsmyckning, utfördes på 1690-talet av bildhuggaren Gustaf Kihlman.

Kyrkan utvidgades 1725 med 90 alnar åt öster, vilket motsvarade en tredje del av kyrkans längd. Dessförinnan, oklart när, lär kyrkan ha utbyggts åt väster.

Altaruppsatsen bär årtalet 1684 men utsmyckningen i form av apostlarna Markus och Lukas med sina symboler och den krönande Kristus med segerfanan lär ha utförts av bildhuggaren Jo...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1529 Nybyggnad
År 1100 - 1529 Nybyggnad
Långhus. Murrester kvarstår från den medeltida kyrkan i dagens kyrka, okänt i vilken omfattning.
År 1684 - 1684 Fast inredning - altaruppsats

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1696 - 1696 Fast inredning - läktare
Utsmyckning av läktaren.

Gustaf Björnsson Kihlman (Konstnär - Bildhuggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1699 - 1699 Fast inredning - altare
Utsmyckning av altaret samt målning av altardisken.

Gustaf Björnsson Kihlman (Konstnär - Bildhuggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1702 - 1702 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Innertaket dekorerades med målningar.

Anders Pederson Falck, Ulricehamn (Konstnär)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1725 - 1725 Ändring - tillbyggnad
Långhuset tillbyggt.

Bengt Frijberg (Byggmästare)

År 1731 - 1731 Fast inredning - läktare
Utsmyckning av läktarbröstningen.

Jonas Elfvenberg (Konstnär - Bildhuggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1731 - 1731 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Innertaket dekorerades med målningar.

Johan Lund (Konstnär - Dekormålare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1761 - 1761 Fast inredning - orgel
Orgel tillkom.

Jonas Wistenius (Orgelbyggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1762 - 1762 Fast inredning - altaruppsats
Bildhuggeriarbeten tillkom i form av apostlarna Markus och Lukas samt den krönande Kristus med segerfanan.

Johan Joachim Beckman (Konstnär - Bildhuggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1762 - 1762 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Bildhuggeriarbeten till orgelverket tillkom.

Johan Joachim Beckman (Konstnär - Bildhuggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1764 - 1764 Ändring
Två psalmnummertavlor tillkom

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1820 - 1820 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia tillkom invid långhusets östra gavel.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1820 - 1821 Nybyggnad - Torn
År 1845 - 1845 Fast inredning - orgel
Orgeln renoverades och flyttades tillbaka på läktaren.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1900 - 1900 Nybyggnad - Korparti

Agi Lindegren (Arkitekt)

År 1900 - 1900 Nybyggnad - Korsarm/ar
Kyrkan utvidgades genom om- och tillbyggnad. Bland annat tillkom korsarmar. Sakristian från 1820 revs.

Agi Lindegren (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1900 - 1900 Ändring - ombyggnad, takstol
Ny tornspira. Takryttare tillkom.

Agi Lindegren (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1900 - 1900 Underhåll - takomläggning
Svartmålat plåttak på tornet och takryttaren. Tegel på övriga kyrktaket.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1900 - 1900 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv av furuplank i kyrkorum och sakristia.

Agi Lindegren (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1900 - 1900 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning.

Agi Lindegren (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1900 - 1900 Ändring - ombyggnad, port
Nya utvändiga dörrar av furu.

Agi Lindegren (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1900 - 1900 Underhåll - fönster
Nya fönster i järn.

Agi Lindegren (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1900 - 1900 Fast inredning - altarring
Ny altarring.

Agi Lindegren (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1900 - 1900 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt i ek.

Agi Lindegren (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1900 - 1900 Teknisk installation - värme
Installation av värmeledning och värmekammare.

Agi Lindegren (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1900 - 1900 Nybyggnad - Korsarm/ar

Agi Lindegren (Arkitekt)

År 1901 - 1901 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Innertaket dekorerades med målningar i fri anslutning till 1700-talsmålningarna. Även väggarna dekorationsmålades.

Wilhelm Dahlbom (Konstnär)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1901 - 1901 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ett helt nytt orgelverk installerades och orgel flyttades framåt på läktaren

Thorsell & Eriksson (Orgelbyggeri)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1925 - 1925 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvändig förändring av stigluckan i kyrkogårdsmuren. Äldre portar borttogs.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1925 - 1925 Teknisk installation - el
Installation av elektrisk belysning och ny armatur.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1928 - 1928 Konservatorsarbeten
Renovering av takmålningarna i kyrkorummet.

Axel Tunér (Konstnär)

Yngve Lundström (Konstnär - Dekormålare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1933 - 1933 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Terrassering av viss del av kyrkogården.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1934 - 1934 Teknisk installation - el
Utvidgning av den elektriska belysningsinstallationen.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1937 - 1937 Teknisk installation - värme
Installation av lågtrycksångvärmeledning.

Charles Foreaux (Konstruktör)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1938 - 1938 Konservatorsarbeten
Konservatorsarbete på bemålade väggar från tillbyggnaden år 1900.

Olle Hellström (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1962 - 1962 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Förslag till nya grindar.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1964 - 1964 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning av kyrkogården.

K S Bondesson (Trädgårdsarkitekt)

Älvsborgs läns södra hushållningssällskap (Trädgårdsarkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1965 - 1965 Fast inredning - orgel
Ombyggnad av orgeln.

Nils Hammarberg (Orgelbyggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1965 - 1966 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Utvändig ommålning.

Gunnar Hoving (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1965 - 1966 Ändring - ombyggnad, trappa
Ny yttertrappa åt väster.

Gunnar Hoving (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1965 - 1966 Ändring - ombyggnad, interiör
Sakristian i koret ombyggdes. Nytt tak och ny ingång direkt utifrån. Den gamla ingången igensattes.

Gunnar Hoving (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1965 - 1966 Ändring - ombyggnad, golv
Korgolvet höjdes i nivå med övriga golv och belades med kalkstensplattor.

Gunnar Hoving (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1965 - 1966 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster med bågar av trä och antikglas ersatte äldre av järn från år 1900.

Gunnar Hoving (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1965 - 1966 Ändring - ombyggnad, port
Nya innerdörrar samt en ny ytterdörr.

Gunnar Hoving (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1965 - 1966 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning med bibehållande av väggdekorationerna.

Gunnar Hoving (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1965 - 1966 Fast inredning - bänkinredning
Ombyggnad av bänkinredningen och minskning av bänkantalet.

Gunnar Hoving (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1965 - 1966 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad tillkom.

Gunnar Hoving (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1965 - 1966 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt i vit marmor.

Gunnar Hoving (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1965 - 1966 Konservatorsarbeten
Konservatorsarbeten på takmålningarna, läktarbröstning, orgelfasad och läktarpelare samt predikstol och altaruppsats. En psalmnummertavla från 1700-talet renoverades.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1965 - 1966 Teknisk installation - VA
Förändring av värmeanläggningen till varmvattensystem samt installation av sanitet.

Ingenjör Karl Erik Husberg (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1970 - 1970 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ett nytt orgelverk byggdes efter klassiskt mönster och orgeln flyttades bakåt på läktaren.

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1974 - 1974 Underhåll - takomläggning
Torntak och långhustak belades med en plastbelagd stålplåt.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1979 - 1979 Konservatorsarbeten
Konservatorsarbete på takmålningarna.

Gunnar Truedsson (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1986 - 1986 Underhåll - exteriör
Utvändig fasadrenovering.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1988 - 1988 Fast inredning - orgel
Ny kororgel tillkom.

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1999 - 1999 Konservatorsarbeten
Konservatorsarbete på nummertavlor.

Västsvensk konservatorsateljé (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2002 - 2002 Underhåll - omputsning
Omputsning av fasaderna med hydrauliskt kalkbruk.

Öxabäcks måleri (Hantverkare - Målare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2002 - 2002 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Målning av plåttak och snickerier. Förgyllning av kors och kyrktupp.

Öxabäcks måleri (Hantverkare - Målare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2002 - 2002 Fast inredning - bänkinredning
De tre främsta bänkparen avlägsnades och flyttades till korsarmarna.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2002 - 2002 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt trägolv där de avlägsnade bänkarna stått samt nytt golv i sakristia och östra entrén.

Öxabäcks måleri (Hantverkare - Målare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2009 - 2009 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad av rum under läktare, nyt tpentry, samlingsrum, borttagande av fyra bänkar

AB Sätila Bygg (Firma)

Lars Redegard (Arkitekt)

År 2010 - 2010 Konservatorsarbeten
Konservatorsarbeten i form av mögelsanering av taket

Conservator JTF Petéus AB (Konservator)