Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

JÖNKÖPING NORRAHAMMAR 41:1 - husnr 1, NORRAHAMMARS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

norrahammarext1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NORRAHAMMARS KYRKA (akt.)

1929 - 1930

1930 - 1930

Jönköping
Jönköping
Småland
Sandseryd
Norrahammars församling
Växjö stift
Hammarvägen 80

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Oktogonal

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Oktogonal

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2007

Innan Norrahammars församling bildades delades det nuvarande
området av tre socknar, och samhällets invånare fi ck därför gå till
olika kyrkor, beroende på var i samhället de bodde. Av den anledningen
ledde komminister Harsten i Månsarp 1923 en insamling
av medel för ny kyrkobyggnad i Norrahammar. Insamlingsarbetet
fi ck ett stort stöd av Norrahammars bolag som både anslog medel
till fonden och skänkte tomten. 1928 bildades en kapellbyggnadsförening
vars huvudsakliga uppgift var att realisera planerna på ett
eget kapell i samhället. Det var bara första tiden som man siktade
på att uppföra ett kapell, under resans gång höjde...

Läs mer i eget fönster

År 1929 - 1930 Nybyggnad
Ritningar till kapell och klockstapel. Arkitekt Göran Pauli, Stockholm. Kyrkan uppförs. Invigning av kyrkan i maj 1930.

Göran Pauli (Arkitekt)

År 1930 - 1930 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och vapenhus

Göran Pauli (Arkitekt)

År 1930 - 1930 Nybyggnad - Sakristia

Göran Pauli (Arkitekt)

År 1930 - 1930 Nybyggnad - Vapenhus

Göran Pauli (Arkitekt)

År 1930 - 1930 Nybyggnad - Korparti

Göran Pauli (Arkitekt)

År 1958 - 1958 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad av sakristia mot norr, efter ritningar av distriktsarkitekt Helmer Flensborn. Kyrkan målas om.

Helmer Flensborn (Arkitekt)

År 1960 - 1960 Ändring
Anordnande av ny dopplats i koret, Johannes Dahls arkitektkontor.

Johannes Dahls arkitektkontor (Arkitektkontor)

År 1972 - 1972 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk med bibehållande av gamla fasaden. Orgelverk från Västbo Orgelbyggeri.

Västbo Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1984 - 1984 Ändring - ombyggnad, interiör
Ändring - borttagning av befi ntliga korbänkar samt nedre bänkraden på vardera sida i långskeppet, efter förslag från arkitekt Ingvar Selse. Korbänkskärmarna som blir över sätts upp i koret som bröstpanel, och kompletteras med nya.

Ingvar Selse (Arkitekt)

År 1990 - 1990 Ändring - restaurering, interiör
Invändig renovering omfattande utvidgning av kor motsvarande en bänkrad som tas bort, rengöring av väggar och ommålning av tak, inbrädad kornisch i samma färg som befi ntlig. Ommålning även av fönster, dörrar och bänkkvarterens insidor. Ny altarrundel med liknande utformning som den ursprungliga. Den östra förhöjda delen av korgolvet sänks till nivå med korgolvet i övrigt. Under ledning av arkitekt Lars Löfstedt, Jönköping. Konservatorsåtgärder på predikstol, altartavlans ramverk samt dekormålat tak i sakristia.

Lars Löfstedt (Arkitekt)

År 1990 - 1990 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad för samtalsrum mm norr om kyrkan i dess västra del. Efter ritningar av arkitekt Lars Löfstedt, Jönköping

Lars Löfstedt (Arkitekt)

År 1997 - 1997 Teknisk installation - värme
Ny värmeanläggning, bänkvärme. Samtidigt borttagande av nedersta förkortad bänkrader i vardera sida.
År 2002 - 2002 Teknisk installation - brandskydd
Installation av brand- och inbrottslarm i kyrka och klockstapel.
År 2004 - 2004 Teknisk installation
Kompletterande belysning, monterad på befi ntliga ljuskronors pendlar.
År 2006 - 2006 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Ny handikappramp nordväst om kyrkan, efter ritningar av arkitekt Ingvar Selse, Jönköping.

Ingvar Selse (Arkitekt)

År 2007 - 2007 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Invändig handikappanpassning genom att mittgången görs lätt lutande upp till i höjd med korgolvet.