Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HJO KAPLANEN 7 - husnr 1, HJO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. 03/246:19

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HJO KYRKA (akt.)

1796 - 1799

Västra Götaland
Hjo
Västergötland
Hjo
Hjo församling
Skara stift
Hjo kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

Efter branden 1794 lyckades kyrkoherden Pehr Hultman få till stånd en rikskollekt för uppförandet av en ny kyrka. De avbrända tomterna mot torget sågs som en värdig plats för denna. Av de gamla nedsmälta klockorna samlades malmen och en ny klocka göts. År 1796 lades grunden och byggandet började efter Överintendentsämbetets ritningar under ledning av byggmästaren och rådmannen Johan Bergman. En drivande kraft var borgmästaren Lars Johan Weidman som dock avled samma år. Först 1799 stod den nyklassicistiska salkyrkan färdig efter diverse dispyter mellan kyrkoherden och den nye borgmästaren Tengbom. Taktäckningen av tegel var dock för ...

Läs mer i eget fönster

År 1796 - 1799 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn.

Johan Bergman (Byggmästare)

År 1796 - 1799 Nybyggnad - Torn

Johan Bergman (Byggmästare)

År 1796 - 1799 Nybyggnad - Sakristia

Johan Bergman (Byggmästare)

År 1796 - 1799 Nybyggnad - Korparti

Johan Bergman (Byggmästare)

År 1812 - 1812 Underhåll - takomläggning
Tegel byts mot järnplåt pga tyngd.
År 1819 - 1819 Fast inredning - orgel

Johan Everhardt d y (Orgelbyggare)

Inventarium över svenska orglar, 1989 (Arkiv)

År 1857 - 1858 Fast inredning - orgel

Carl Johan Fogelberg (Orgelbyggare)

År 1858 - 1858 Ändring - ombyggnad, interiör
Korgolvet höjes och valvet in mot tornet igensättes.
År 1858 - 1858 Fast inredning - altaruppsats
År 1858 - 1858 Fast inredning - bänkinredning
År 1858 - 1858 Fast inredning - läktare
År 1859 - 1859 Fast inredning - predikstol

Ludwig Hawerman (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1889 - 1889 Teknisk installation - värme
Kaminer sätts in.
År 1899 - 1899 Specifika inventarier - kyrkklocka

Joh. A. Beckman, Stockholm (Klockgjutare)

År 1900 - 1901 Ändring - ombyggnad, yttertak
Nytt torntak med spetsig lanternin.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

L E Pettersson, Mösseberg (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1900 - 1901 Specifika inventarier - tornur
Nytt urverk och nya urtavlor.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

L E Pettersson, Mösseberg (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1900 - 1901 Underhåll - omputsning
Exteriör

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

L E Pettersson, Mösseberg (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1902 - 1902 Fast inredning - glasmålning
Glasmålning i koret

Reinhold Callmander (Konstnär - Glaskonstnär)

År 1902 - 1902 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad av orgelläktare och inbyggnad av vapenhus under denna. Nya nummertavlor.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

L E Pettersson, Mösseberg (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1902 - 1902 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggarna får bårder, scahbloner och draperingar.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

L E Pettersson, Mösseberg (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1902 - 1902 Fast inredning - altarring

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

L E Pettersson, Mösseberg (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1902 - 1902 Fast inredning - bänkinredning

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

L E Pettersson, Mösseberg (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1902 - 1902 Fast inredning - läktare
Läktare i söder.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

L E Pettersson, Mösseberg (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1902 - 1902 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

L E Pettersson, Mösseberg (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1911 - 1911 Fast inredning - orgel

E A Setterquist & Son Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1919 - 1919 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad av Setterguistorgel.

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1937 - 1938 Ändring - restaurering
Nedtoning av 1902 års renovering. Utbyte av bänkgavlar. Upptagning av ytterport i sakristia. Kapning av ändar på altarring. Flytt av predikstol, vilken får ny trappa. Koret förses med låga barriärer mot långhuset. Orgelläktarens södra trappa igensättes för att ge plats åt kör.

Ärland Noréen (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1937 - 1938 Fast inredning - altare

Ärland Noréen (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1937 - 1937 Teknisk installation - värme
Centralvärme med lågtrycksånga.

Ärland Noréen (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1938 - 1938 Underhåll - målningsarbete, interiör
Övermålning av 1902 års dekor.

Ärland Noréen (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1941 - 1941 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad av orgel.

E A Setterquist & Son Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1961 - 1961 Underhåll - takomläggning
Järnplåt byts mot kopparplåt.
År 1965 - 1965 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Putslagning och avfärgning.

Edgar Haasum (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1977 - 1978 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad utvidgas och förses med kapprum och toalett. Bänkarnas sitsar byggs om. Golven slipas och lackas. Sakristian förses med skrudkammare. Orgelläktaren får en trappa direkt till långhuset.

OH Olofsson (Arkitektkontor)

År 1978 - 1978 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Putslagning och avfärgning.

OH Olofsson (Arkitektkontor)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1981 - 1981 Fast inredning - orgel
Kororgel

Modulorgel AB (Orgelbyggeri)

År 1992 - 1992 Konservatorsarbeten
Korfönster
År 1995 - 1995 Underhåll - takomläggning
Ny kopparplåt på torntak.
År 1999 - 1999 Ändring - restaurering
Restaurering av Setterquistorgel.