Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTENE BROBY 11:1 - husnr 1, BROBY KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Broby kapell, ext, negnr 03-197-18

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BROBY KAPELL (akt.)

1100 - 1349

1930 - 1930

Västra Götaland
Götene
Västergötland
Broby
Källby församling
Skara stift
Broby kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2003

BROBY KAPELL - Broby kapell föregicks av en tidigmedeltida kyrka på samma plats. 1759 beordrades i ett brev från Adolf Fredrik att den då nyrenoverade kyrkan skulle rivas, men rivningen kom aldrig till stånd. Kyrkan restaurerades 1819, men då den var nästan färdig slog åskan ned och brand utbröt. Av ekonomiska skäl beslöts om sammanslagning med Källby pastorat, men Broby kyrkogård skulle vårdas även fortsättningsvis. Inventarier överflyttades till Källby kyrka. Vapenhuset påbyggdes med klockstapel och bevarades som gravkapell, medan resten av kyrkan revs. De båda kyrkklockorna, från 1687 respektive 1751, är ännu bevarade. 1876 omb...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad
Långhus. Idag kvarstår den östra muren. Vapenhusets tillkomstår okänt.
År 1876 - 1876 Ändring - ombyggnad
Ombyggt till skola
År 1930 - 1930 Återinvigning
År 1930 - 1930 Nybyggnad
Föregicks av en medeltida kyrka, vars vapenhus 1819 ombyggdes till gravkapell och 1876 till skola.

F Nordin (Arkitekt)

År 1954 - 1955 Underhåll
Målning in- och utvändigt. Lagning torntak.

Helge Gustavsson (Byggmästare)

År 1954 - 1955 Teknisk installation - värme

Sigurd Lidén (Konstruktör)

År 1972 - 1972 Underhåll
Brädfordring av tornet. Isolering. Nya dörrar och fönster. Kapprummet inreds.

Adolf Niklasson (Arkitekt)