Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GISLAVED KYRKAN 1 - husnr 1, GISLAVEDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Gislavedext1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GISLAVEDS KYRKA (akt.)

1883 - 1886

1904 - 1904

Jönköping
Gislaved
Småland
Båraryd
Gislaveds församling
Växjö stift
Norra Storgatan 7

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2004

Gislaveds församling, Båraryds socken, ligger i Gislaveds kommun i Jönköpings läns sydvästra del. I
väster angränsar socknen till Halland. Vid mitten av 1800-talet inleddes en diskussion kring var man
skulle uppföra en ny kyrka. Gislaved som hade kommit att utvecklas till en centralort var föreslagen men
även andra möjliga platser presenterades, såsom Ödegärde, Smörhult eller Gislaveds Buskegård. Tanken
var då att man skulle gå samman från flera mindre församlingar, främst för att kunna klara de omfattande
investeringar som uppbyggnaden av en ny kyrka skulle innebära.
Processen pågick under många år och man hann ändra besluten...

Läs mer i eget fönster

År 1860 - 1997 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Axel Wallert (Konstnär)

Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

J Magnusson (Byggmästare)

Kent Abrahamsson (Konstnär)

Ludvig Peterson (Arkitekt)

Malte Erichs (Arkitekt)

Per Rudenstam (Arkitekt)

Ålems Orgelverkstad AB (Orgelbyggeri)

År 1883 - 1886 Nybyggnad
Nybyggnad. En begravningsplats anläggs i Gislaveds norra del i anslutning till Nissastigen.
År 1904 - 1904 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor. Sakristians tillkomst ej utredd.

Ludvig Peterson (Arkitekt)

År 1904 - 1904 Nybyggnad - Korparti

Ludvig Peterson (Arkitekt)

År 1935 - 1935 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt
År 1935 - 1935 Nybyggnad - Torn