Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LJUNGBY ELINGE 7:3 - husnr 1, HAMNEDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

DSC07619.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HAMNEDA KYRKA (akt.), HAMNEDA KYRKA (akt.)

1889 - 1892

1892 - 1892

Kronoberg
Ljungby
Småland
Hamneda
Södra Ljunga församling
Växjö stift
Hamneda 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Hamneda kyrka har under årens lopp genomgått en rad förändringar, detta har dock inte
påverkat karaktären av exteriören och interiören nämnvärt. Under åren 1951-52 genomgick
kyrkan en omfattande reparation och restaurering, detta på grund av att väggar, tak och golv
liksom bjälklaget var kraftigt fuktangripet Resultatet blev en ljus och stämningsfull kyrka.

År 1889 - 1892 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Fritz Eckert (Arkitekt)

År 1889 - 1892 Nybyggnad - Torn

Fritz Eckert (Arkitekt)

År 1889 - 1892 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia bakom skrank bakom altaret.

Fritz Eckert (Arkitekt)

År 1889 - 1892 Nybyggnad - Korparti

Fritz Eckert (Arkitekt)

År 1892 - 1892 Nybyggnad
Kyrkan uppförs efter ritningar av arkitekt Fritz Eckert, ÖIÄ.

Fritz Eckert (Arkitekt)

År 1895 - 2005 Ändring
För händelser, se pdf.

Carl Elfström (Orgelbyggare)