Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKELLEFTEÅ BYSKE 2:5 - husnr 7, BYSKE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Byskekyrka interiör mot kor.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BYSKE KYRKA (akt.), BYSKE KYRKA (akt.)

1870 - 1872

1870 - 1872

Västerbotten
Skellefteå
Västerbotten
Byske
Byske-Fällfors församling
Luleå stift
Norra Byske by 5

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Historik

Inventeringsår 2010

Den nya kyrkan i Byske förlades till en höjd ovanför Byskeälven som kom att kallas Kyrkberget. Förutom det natursköna läget valdes platsen för att den låg mitt mellan Byske by och Byske affärscentrum med Ytterstfors sågverk och glasbruk. Efter 1900-talets bebyggelseutveckling och E4:ans dragning som skär genom samhället, upplevs kyrkan idag ligga i utkanten av samhällets västra del.

Det första man slås av när man närmar sig den pampiga kyrkan är dess åttakantiga form. Centralkyrkotypen är mycket ovanlig i Övre Norrland, så varför byggde man så just här? Ursprungligen hade man tänkt sig en kyrka i likhet med moderkyrkan i Skelleft...

Läs mer i eget fönster

År 1870 - 1872 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och lanternin

Anders Georg Boström (Arkitekt)

Anders Peter Nilsson (Arkitekt)

Anders Peter Nilsson (Byggmästare)

År 1870 - 1872 Nybyggnad - Korparti

Anders Georg Boström (Arkitekt)

Anders Peter Nilsson (Arkitekt)

Anders Peter Nilsson (Byggmästare)

År 1870 - 1872 Nybyggnad
Kyrkan uppfördes av sten (från Byskeberget) efter ritningar av stadsarkitekt Anders Georg Boström, från 1869. Byggmästare var Anders Peter Nilsson, Stockholm. Två kyrkklockor från F. M. Bergholtz, Stockholm (1872). Orgel tillverkad av Åkerman. Kyrkan invigdes den 13 oktober 1872.

Anders Georg Boström (Arkitekt)

Anders Peter Nilsson (Byggmästare)

Frans (F M) Bergholtz (Klockgjutare)

Åkerman (Orgelbyggare)

År 1870 - 1999 Ändring
Läs gärna hela händelselistan som finns under Dokument.
År 1914 - 1916 Ändring - restaurering
Restaurering. *Pannrum tillbyggt bakom koret i väster samt centraluppvärmning, efter förslag av Knut Nordenskjöld, från 1913. *Målningar på kleristorievåningens insida i kyrkorummet av konstnären C. M. Lindqvist, Vännäs, i bysantiniserande stil föreställande de tolv apostlarna mellan fönsterna samt den helige andes duva med strålar i taket. *Målningsentreprenad av firman Otto Wretling, Umeå. Vitlimmade väggar. Inredning i svagt blåa färgtoner. *Glasmålningar i kyrkan ritade av Otto Wretling, Umeå. Tillverkade av firman Neumann & Vogel, Stockholm. *Nytt orgelverk (den gamla skänkt till Fällfors kyrka). Fasaden behölls. *Elektrisk belysning *Centraluppvärmning med lågtrycksånga (Ingenjör Boberg, Umeå).

C M Lindqvist (Konstnär)

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

Neumann & Vogel (Firma)

Otto Wretling (Konstnär)

År 1955 - 1956 Nybyggnad - Sakristia

Birger Dahlberg (Arkitekt)

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

År 1955 - 1956 Ändring - restaurering
Restaurering. Arkitekt Birger Dahlberg som omarbetade två äldre restaureringsförslag från 1946 av arkitekt K. M Westerberg. *Putsytor renborstade. Lös puts bortknackad och kompletterad. Även på lanterninens reveterade fasader. Alla ytor kalkfärgade. *Justering av granitsocklar. Sockelventiler insatta. *Omläggning av yttertrappor. *Kittning kompletterad på alla fönster. Trasigt glas skulle bytas. *Stuprören som gick ända ner till marken, skulle kortas med 40 cm. ”Skvalskopor” av granit skulle tillföras. *Ny sakristia utanför byggnadskroppen, bakom koret i befintligt pannrum. Den låga pannrumsbyggnaden påbyggdes på höjden med ca 1,4 meter (lättbetong) varmed de tre korfönsterna kortades. Skorstenen revs och flyttades till motsatt del av utbyggnaden. Nytt bjälklag över pannrum av armerad betong. Yttertrappa av granit, ytterdörr av ek. Fönsterbänkar av grå kalksten (Gusta), altare av röd kalksten. Ny skiljevägg i pannrum (tegel från den gamla skorstenen skulle användas). Interiör. *Sakristian inne i kyrkorummet revs (ansågs vanprydande). *Dörrförbindelse mellan koret och nya sakristian. *De befintliga altarfönsterna skulle flyttas till den tidigare sakristians fönster. *De främsta läktarpartierna på båda sidor om koret skulle borttagas. Läktargavlarna skulle flyttas. *Ny trappa till orgelläktaren. Ny panel på trappväggarna på sidotrapporna samt på trapporna upp till orgelläktaren. Nya ledstänger i målat järn. Ändring och komplettering av gradiner och bänkuppställning på läktaren. *Brudkammare iordningställd till höger om ingången. *Kapprum för kyrkokören. *Installerande av toaletter. Kalkstensplattor utlagda på toalettgolven. *Städ och förrådsutrymmen anordnade under läktartrappor. *Predikstolens sänktes. *Nytt trägolv i koret. I övrigt återinlades det gamla golvet som maskinputsades (linoliumgolv under bänkarna samt ekparkett i gångarna planerades men utfördes ej). *Det inre korgolvet skulle höjas. *Kalkstensplattor i vindfång. *Lös och skadad puts skulle bortknackas och med ny puts igenlagas. Alla putsade ytor skulle kalkfärgas (i kulör som bestämmes?). *Dekoren på lanterninens väggar, av C. M Lindqvist (1916), restaurerade av Helge Holmlund, Ursviken. *Komplettering av värmeanläggningen. Nya radiatorer som ej skulle vara högre än altarringen. Vägghyllor över radiatorerna förespråkades för att inte riskera nedsmutsning av väggarna. *Ombyggnad av bänkarna med bredare sits och större lutning. Bänkavståndet ökade från 75 cm till 85 cm. Bänkskärmarna skulle kompletteras med nya. *Alla gamla oljefärgsytor på pelare, läktarbarriär, fönster, dörrar, altarring, orgelhus skulle ommålas sedan lös färg borttagits. Vissa partier skulle behandlas polykromt. Bänkar, bänkskärmar, predikstol skulle ommålas helt i oljetempera i flera färger. *Dopfunt ommålad polykromt. *Knäfallsdynor till altarringen skulle täckas med kalvskinn eller hemvävt linne. *Ombyggnad av orgeln enligt förslag av orgelbyggare Olof Grönlund, Gammelstad. Nytt orgelverk i den ursprungliga fasaden. Nytt ryggpositiv insatt i läktarbarriären. *Förslag till altarväggens prydande, av konstnären Torsten Nordberg, godkänt av Byggnadsstyrelsen: tre stycken alseccomålningar på altarväggens igenmurade fönsternischer. Den befintliga glasmålningen i korets mitt fönster flyttades till mittfönstret på vänstra sidan om altaret. *Ny glasmålning på högra sidan om altaret (Kristi uppståndelse). *Glasmålning i sakristian av Torsten Nordberg med motivet ”Jesus i Getsemane”. I övrigt fönster av antikglas i sakristian. *Ny elektrisk belysningsarmatur, från Böhlmarks lampfabrik. Belysning under läktaren, ljuskrona med överbelysning i brudkammaren, ytterbelysning (två lyktor), ommontering av gamla ljuskronan i kyrkans mitt. Även planerades strålkastare i koret samt enklare armatur av standardtyp i vapenhuset, vindfång och ingången vid sakristian.

Birger Dahlberg (Arkitekt)

Torsten Nordberg (Konstnär)

År 1961 - 1961 Ändring - ombyggnad, yttertak
Samtliga tak omlagda med kopparplåt (senaste omläggningen 1992).
År 1967 - 1967 Invigning
*Invigning av dopplats i kyrkan. *Ny dopfunt.
År 1986 - 1986 Ändring - ombyggnad, interiör
*Kororgel från Grönlunds, placerat på ett hjulförsett podium. *Avkortning av ett sidobänkkvarter med en bänkrad samt borttagande av en bänkrad i ett av mittkvarteren. Detta i samband med kororgelns placering (åtgärden godkändes då bänkkvarteren hade ändrats på 1910-talet och 1950-talet).
År 1988 - 1988 Ändring - ombyggnad, interiör
FFNS Arkitekter i Skellefeå. *Hk-toalett i vapenhusdelen (genom ombyggnad av läktartrappan och befintligt förråd). *Kyrktorg anordnat under orgelläktaren (genom borttagande av två bänkrader under läktaren. Flyttning av trappuppgång). *Skärmvägg uppsatt som avgränsare med kapphyllor. *Handikappramp av granit och smidesräcken vid ingången. *Ändringar på entréns trebladsdörr. *Automatiskt brandlarm. *Bänkgavlarna målade i en varmt röd färg.