Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KARLSTAD VÄSE KLOCKARGÅRD 2:1 - husnr 1, VÄSE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 265.13

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÄSE KYRKA (akt.)

1760 - 1762

1760 - 1762

Värmland
Karlstad
Värmland
Väse
Väse-Fågelviks församling
Karlstads stift
Kungsbacka 231

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventering 2003: Det är oklart när nuvarande kyrkplatsen togs i anspråk men det torde ha skett senast under 1500-talet. Enligt traditionen skall den första kyrkan i Väse ha varit en mycket smal träkyrka som legat något nordväst om den befintliga kyrkan. Senare skall en korskyrka av sten med vitkalkade väggar och tak av spån ha uppförts. Till denna kyrka hörde ett mycket högt och smalt torn. Invändigt skall det ha funnits två läktare och flera värdefulla inventarier, bland annat predikstol och altartavla som skänktes till kyrkan av Soop på Hammar, år 1694. Denna kyrka byggdes om och till flera gånger.

Under 1700-...

Läs mer i eget fönster

År 1694 - 1694 Fast inredning - altaruppsats
År 1704 - 1711 Fast inredning - altaruppsats
Den gamla predikstolen från 1660-talet såldes till Alsters kyrka och ersattes av en ny tillverkad av bildhuggaren Börje Löfman från Mariestad. Målarmästare Israel ALexander Brun stofferade den 1711.

Börje Löfman (Konstnär - Bildhuggare)

År 1760 - 1762 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Johan Eberhard Carlberg (Arkitekt)

Lars Åkergren (Byggmästare)

År 1760 - 1762 Nybyggnad - Korparti

Johan Eberhard Carlberg (Arkitekt)

Lars Åkergren (Byggmästare)

År 1760 - 1762 Nybyggnad - Sakristia

Johan Eberhard Carlberg (Arkitekt)

Lars Åkergren (Byggmästare)

År 1760 - 1762 Nybyggnad
År 1794 - 1794 Nybyggnad - Torn
Ersatte ett ursprungligt torn från den äldre kyrkan.
År 1850 - 1860 Underhåll - målningsarbete, interiör
På 1850-talet målades bänkar, läktare, altartavla, predikstol och en del inventarier vit.
År 1851 - 1851 Ändring - ombyggnad, takstol
1851 ritning på nytt taklag med mansardtak 1853 skiffer lades på taket.
År 1853 - 1853 Underhåll - takomläggning
Skiffer lades på taket.
År 1856 - 1858 Fast inredning - orgel
Orgelverket är byggt av orgelbyggaren Johan Söderling, Göteborg 1856-58 och hade då det invigdes i kyrkan 1858, 19 stämmor. Till orgeln sattes också ett melodiverk med tre stämmor. Sådant melodiverk finns endast bevarade på ett fåtal platser i Sverige.

Johan Niklas Söderling (Orgelbyggare)

År 1890 - 1890 Teknisk installation - värme
Kaminer installerades.
År 1903 - 1903 Ändring - ombyggnad, interiör
Nya dörrar och fönster insattes. Stengolvet ersattes av trägolv nya bänkar sattes in och kyrkan målades invändigt. Ny altarring ritad av Bror Almqvist

Bror Almqvist (Arkitekt)

År 1935 - 1937 Teknisk installation - värme
Ritning finns över ny värmeanläggning samt omändring av källare och materialbod till värmecentral. Värmeledningsaaktiebolaget CALOR, Karlstad.
År 1950 - 1950 Underhåll - takomläggning
Yttertaket lades med koppar. Det gick åt 12 ton koppar.
År 1955 - 1956 Ändring - ombyggnad, interiör
Med början 1955 genomfördes en omfattande renovering av kyrkan under ledning av arkitekt Einar Lundberg, Stockholm. Putsen på innerväggarna togs bort och gjordes om, innertaket gjordes om, kor och vapenhus fick golv av kalksten, trapporna i vapenhuset togs bort och under läktaren inreddes en brudkammare. Altaret höjdes två trappsteg och blev rundat. Nytt altare och ny altarring med fyllning, och knäfall. Från att ha stått längre ner i kyrkorummet flyttades predikstolen upp i koret. (7-8m). Dopfunten flyttades längre åt söder. Nya bänkar efter äldre modell tillverkades. Bänkarna under läktaren togs bort, för att få pelarraden att framträda tydligare. Nya dörrar och fönster sattes in,. Ny elektrisk kraft och belysningaanlggning/ med ljuskronor.Altare och predikstol restaurerades av konservator Sven Dalén, Stockholm. Återinvigning igen 5 februari 1956. Måleriarbetet har utförts av Borgs måleri. Elektiskt arbete av Ragnar Östlund, Väse.

Einar Lundberg (Arkitekt)

År 1980 - 1980 Fast inredning - orgel
en kororgel insattes på korets södra sida.
År 1991 - 1992 Underhåll - exteriör
År 2002 - 2002 Teknisk installation - värme
Ny värmeanläggning med nya rör och radiatorer installerades.
År 2004 - 2004 Ändring - ombyggnad, interiör
Ett "änglakapell" inrättades under norra delen av läktaren.
År 2005 - 2005 Underhåll - takomläggning
Koppartaket lades om. Hade blivit skadat av storm.

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2007 - 2007 Konservatorsarbeten
Konservering vit mässhake.

Uppsala Domkyrkas Textilateljé (Konservator)

År 2010 - 2010 Ändring
Renovering av putsfasad, förgyllning av kors och kula, målning av fönster och tornluckor samt ersättning av spruckna glas. I samband med dessa arbeten gjordes även en tillgänglighetsanpassning vid södra entrén, dörröppningsautomatik, och ombyggnad av västra entrén - gammal asfaltsramp ersatt av ramp i granit.

PE Lindström Måleri AB (Entreprenör)

Puts & Tegel AB (Entreprenör)

Värmlands Museum (Antikvarie)