Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÄVLE BRYNÄS 56:4 - husnr 1, STAFFANS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

9119-12.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STAFFANS KYRKA (akt.), STAFFANS KYRKA (akt.)

1930 - 1932

1932 - 1932

Gävleborg
Gävle
Gästrikland
Gävle
Gävle Staffans församling
Uppsala stift
Kaserngatan 85, Kaserngatan 87

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Historik

Inventeringsår 2008

Arkitekt Knut Nordenskjöld skapade Staffans kyrka med en blandning av traditionella material och nya tekniska lösningar och konstruktioner. Arkitekturstilen är en kombination av historiska stildrag och dåtidens nya strömningar. Kyrkans exteriör är i stort sett oförändrad från byggåren och en av mycket få stora stadskyrkor från 1930-talet i historiserande stil. Kyrkans interiör med dess färgsättning, fasta och lösa inredning är i det närmaste intakt från invigningsåret 1932.

År 1930 - 1932 Nybyggnad
Kyrkan uppförs efter ritningar av Knut Nordenskjöld som också ritat kyrkotomten med dess planteringar och terasseringar. Huvudentreprenör är byggnadsfirman Andersson & Eriksson i Kalmar. Fasaderna slätputsas och avfärgas med kalkfärg. Södra vapenhuset får en s.k. rustikputs med ”starka rustikfogar i väggfälten”. Taken beläggs med 0,51 mm kopparplåt. Predikstolens reliefer tillverkas av bildhuggare Carl Fagerberg som också gör orgelfasadens änglar. Altaret tillverkas av stenhuggare G. Dahlström, altaruppsatsen målas av konstnär Jerk Werkmäster, de fasta partierna tillverkas av AB J. E. Blomkvist, Uppsala. Det stora rundfönstret förses med glasmålningar av konstnär Yngve Lundström. Belysningsarmaturen, bl.a. sex takkronor och tolv vägglampetter utförs av Nils Löfgren, Ursviken. Orgeln byggs av EA Setterquist & Son, Örebro. Kormattan innanför altarringen sys av syföreningen för Staffans kyrka och övriga mattor tillverkas av Licium. Uppvärmningen sker elektriskt både genom strålelement i taket i koret, sakristian och i vapenhuset, genom ackumulerande element under varje bänk samt genom direktverkande element under fönstren och i koret. Långhuset har vita väggar och valv medan korgångens väggar är blekrosa. Orgelfasaden har nyanser av rött, brunt, silver och guld medan läktarfasaden är gråmarmorerad med motiv i cirklar. Predikstolen har sju pelare i grå marmorering och övrig färgkomposition i rött, grått och guld. Vid invigningen finns en provisorisk fältmålning i väntan på två bronsreliefer. Obeliskerna och övriga detaljer i koret är i guld. Bänkarna har mer diskreta toner.
År 1932 - 1932 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, korsarm, vapenhus och torn

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1932 - 1932 Nybyggnad - Torn

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1932 - 1932 Nybyggnad - Sakristia

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1932 - 1932 Nybyggnad - Vapenhus

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1932 - 1932 Nybyggnad - Korparti

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1932 - 1932 Nybyggnad - Korsarm/ar

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1934 - 1934 Underhåll
Takplåten släpper och plåtslagarna spikar i falsarna för att fästa plåten.
År 1937 - 1937 Ändring
Plåttaket fläks upp vid ett oväder. Taket lagas.
År 1938 - 1938 Underhåll
Takläckage ger upphov till fuktfläckar på insidan av valven. Skadebesiktning av takplåten visar att undertaket är felaktigt konstruerat, takplåten är för tunn och klamrarna för klent dimensionerade. Taket lagas strax efter besiktningen och klamrarna byts ut. Klocktornets uppgångslucka lagas. Vattenläckage i tornrummet åtgärdas genom att kupolfönstrens tätlister och tvärlister lagas samt att fönsterblecken som lossnat fästs. En skulptur av konstnär Conrad Carlman föreställande St. Staffan sätts upp på en konsol på den norra tornmuren, under en baldakin
År 1942 - 1942 Ändring - ombyggnad, interiör
Ett dopkapell arrangeras i det södra tvärskeppet. En ny kormatta tillkommer.
År 1944 - 1944 Underhåll - takomläggning
Takläckage p.g.a. sekundära galvaniserade spikar som spräckt kopparplåten. En fjärdedel måste läggas om.
År 1954 - Okänt Fast inredning - altarring
Efter 1954, altarringen kläs om i ett gråbeige tyg med inslag av guld.
År 1956 - 1956 Arkitekturbunden utsmyckning
Kristusskulpturen ”Kommen till mig” av konstnär Asmund Arle invigs.

Asmund Arle (Konstnär)

År 1957 - 1959 Ändring - ombyggnad, interiör
Slutet av 1950-talet, Ett nytt kapell; ”Angeluskapellet”, inryms i tornets bottenvåning.
År 1958 - 1958 Fast inredning - orgel
Orgeln byggs om av A Magnussons Orgelbyggeri AB, Göteborg.

Magnussons orgelbyggeri AB (Orgelbyggare)

År 1961 - 1961 Underhåll
Takläckage ger upphov till fuktfläckar i kyrkans valv. Taket lagas.
År 1968 - 1968 Ändring
En ny matta utförd av Gävleborgs läns hemslöjd, läggs innanför altarringen. Anbudsförfrågan ang. byte av plåt på ”huvudbyggnadens övre och nedre takfall, kortak och vapenhusets tak.” Nya hängrännor, stuprör och fönsterbleck. Omtäckning av torngolvet.
År 1970 - 1970 Fast inredning - orgel
Kyrkan får en korogel, byggd omkring 1960 och som tidigare stått i Krematoriekapellet.
År 1977 - 1977 Ändring - ombyggnad
Ansökan om invändig rengöring av valv och väggar. Upptagande av dörr i östliga tvärväggen samt mellan kyrkoarkivets förrum och källargång vid bisättningsrummet.
År 1978 - Okänt Ändring
Efter 1978, En handikappramp byggs vid västra entrén.
År 1994 - Okänt Fast inredning - altare
Efter1994, Ett nytt flyttbart altare tillkommer.
År 2004 - 2004 Ändring
Tre av ljuskronorna från 1960-talet ersätts med strålkastare. Två nya textilskåp placeras i Angeliuskapellet och laseras i en grågrön kulör.
År 2005 - 2005 Fast inredning - orgel
Kyrkan får en ny kororgel, byggd 1971 och som tidigare stått i Andreaskyrkan. Orgeln målas för att passa färgskalan i Staffans kyrka.
År 2007 - 2007 Ändring
Det mobila altaret plus två ambo målas i grågröna toner för att smälta in i kyrkorummet.
År 2008 - 2008 Fast inredning - altarring
Altarringen kläs om i ett gråbeige tyg ”Ydre 14255”.