Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MALUNG-SÄLEN ÖSTRA FORS 68:1 - husnr 2, FORS KAPELL (MALUNGSFORS KAPELL) Ny sökning Tillbaka till sökning

fors9.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FORS KAPELL (MALUNGSFORS KAPELL) (akt.)

1935 - 1953

1935 - 1936

Dalarna
Malung-Sälen
Dalarna
Malung
Malungs församling
Västerås stift
Kapellvägen 5

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Historik

Inventeringsår 2004

Malungsfors eller Fors som orten också benämns består egentligen av två byar som ligger på ömse sidor om Västerdalälven; därav namnen Västra och Östra Fors. Näringarna i bygden har präglats huvudsakligen av jord- och skogsbruket samt av skinnhanteringen.

Komministertjänsten i Malungsfors inrättades 1918 på forsbornas egen begäran. Gudstjänster och konfirmationsläsning hölls dock tillsvidare i skolan och i ordenshuset, eftersom kyrka saknades. Förutsättningarna att uppföra en kyrka i Fors skulle dock försvåras och försenas av 1930-talets besvärliga konjunktur.

Kapellet samt den vidstående klockstapeln är uppförda mellan 1935 oc...

Läs mer i eget fönster

År 1935 - 1953 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och vapenhus

Magnus Dahlander (Arkitekt)

År 1935 - 1936 Nybyggnad - Sakristia

Magnus Dahlander (Arkitekt)

År 1935 - 1936 Nybyggnad - Vapenhus

Magnus Dahlander (Arkitekt)

År 1935 - 1936 Nybyggnad - Korparti

Magnus Dahlander (Arkitekt)

År 1935 - 1936 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kapellet samt den vidstående klockstapeln är uppförda mellan 1935 och 1936, efter ritningar av länsarkitekt Magnus Dahlander. Att kyrkoprojektet kunde genomföras under denna svåra period, var till stor del ett verk av den dåvarande komministern i Fors, Oscar Leonard Sjödin; samt även frukten av många uppoffringar och donationer.

Magnus Dahlander (Arkitekt)