Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HEDEMORA VILAN 1:3 - husnr 5, STJÄRNSUNDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1266-003.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STJÄRNSUNDS KYRKA (akt.)

1885 - 1887

1885 - 1887

Dalarna
Hedemora
Dalarna
Husby
Hedemora, Husby och Garpenbergs församling
Västerås stift
Kyrkvägen 12

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2005

Redan på 1400-talet fanns en hytta vid platsen, som då benämndes Sund. Runt om i bygden grundades under följande sekler en rad hyttor och hammarsmedjor. I början av 1700-talet an-lade Gabriel Stiernkrona och Christopher Polhammar ett manufakturverk på platsen, och namnet ändrades till Stjernsund. Under Polhems tid höll man gudstjänst två gånger i månaden i ett litet provisoriskt kapell; intill byggnaden uppfördes 1729 en klockstapel. Tio år senare kunde Stjärnsunds första kyrka invigas, två år efter den stora branden som ödelade bruket. Den nya brukskyrkan, en mindre korsbyggnad av trä med rappad utsida, var uppförd på nuvarande Sta...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1992

Text saknas

År 1885 - 1887 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn. Sakristia och brudkammare är sedan 1954 inredda under orgelläktaren, efter ritningar av Martin Westerberg.

Herman Theodor Holmgren (Arkitekt)

År 1885 - 1887 Nybyggnad - Torn

Herman Theodor Holmgren (Arkitekt)

År 1885 - 1887 Nybyggnad - Korparti

Herman Theodor Holmgren (Arkitekt)

År 1885 - 1887 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Ny kyrka i nygotisk stil uppförs på nuvarande plats (ny placering). Arkitekt; H.F. Holmgren, förslag från 1883. Byggmästare. Lindvall.

Axel Holmgren (Arkitekt)

År 1954 - 1954 Ändring - ombyggnad
Arkitekt Martin Westerberg. Konstnärer: A. Gabrielsson, F. Henkelman, J. Werkmäster, S. Widén. Väggar och valv omputsas och ommålas liksom snickerier och inredning; inläggning av trossbotten; insättning av innerfönster med katedralglas; koret höjs och nytt altare av tegel med kalkstenshäll uppförs; bänkra-der avlägsnas, antalet bänkar reduceras fr. 56 till 34 och om-byggs till slutna bänkar; orgeln utökas fr. 9 stämmor till 19; predikstolen sänks, sakristia och brudkammare inreds under läktaren, elvärme installeras; Skärmvägg i koret (tidigare fram-för sakristia) avlägsnas, gipsskulpturer omplaceras

Jerk Werkmäster (Konstnär)

Martin Westerberg (Arkitekt)

Sofia Widén (Konstnär)

År 1956 - 1956 Ändring - ombyggnad, fönster
Konstnär A. Gabrielsson. Korfönstren utsmyckas med glasmålningar. Konstnär J. Werkmäster, altarprydnad i keramik.
År 1993 - 1996 Underhåll
Troligen huvudsakligen underhållsåtgärder utvändigt. Arkitekt. Göran Berglund. Rengöring, viss ommålning