Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ORSA KYRKAN 1 - husnr 1, ORSA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

orsa4.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ORSA KYRKA (akt.)

1200 - 1249

1200 - 1299

Dalarna
Orsa
Dalarna
Orsa
Orsa församling
Västerås stift
Kyrkogatan 15

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Historik

Inventeringsår 2005

Orsa ligger i norra delen av Siljansbygden och i nordligaste delen av socknen ligger Orsa Finnmark. Orsa var länge en av Dalarnas mest vidsträckta socknar och utgjorde den nordli-gaste utposten till odlingsbygderna kring Siljan och Orsasjön. Norr om Orsa by började den vida vildmarken med stora skogs- och myrområden av norrlandstyp. Från förhistorisk tid till tidig medeltid främjades bosättningarna av den riktliga förekomsten av myrjärn. Jord- och skogsbruk har varit de dominerande näringarna och fäbodväsendet har varit omfattande. En viktig bisyssla genom århundradena i byarna runt om var tillverkning av slipstenar. En gång utgjord...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1249 Nybyggnad
Långhus. Av den ursprungliga kyrkan kvarstår murpartier i långhusets nordvästra del.
År 1200 - 1299 Nybyggnad
En första kyrkobyggnad av sten uppförs; ca 10 x 8 meter. Ersätter en tidigare träbyggnad?
År 1250 - 1319 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian utvidgades åt öster 1771-74
År 1250 - 1319 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt öster
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Sakristia
Byggnadens förlängs mot öster, en sakristia tillkommer
År 1320 - 1349 Ändring - tillbyggnad
Långhuset breddat åt söder i tre skepp till befintlig bredd
År 1340 - 1359 Ändring - ombyggnad
Tillbyggnad-Ombyggnad Byggnaden utvidgas till nuvarande bredd, m. tre skepp; förlängs ytterligare i öster och välvs över hela ytan
År 1400 - 1499 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt öster
År 1440 - 1499 Ändring - ombyggnad
Byggnaden förlängs i öster; nya branta gavlar m. tegelut-smyckning; nytt sadeltak med hög resning; nya valv?; sammanlagt 5 travéer och 8 pelare; vapenhus uppförs mot södra portalen.
År 1580 - 2002 Ändring
För kyrkans historik mellan åren 1580-2002, se bifogad PDF.
År 1752 - 1755 Nybyggnad - Korparti

Petter Schulzberg (Byggmästare)

År 1853 - 1853 Nybyggnad - Torn

Ludwig Hawerman (Arkitekt)