Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LEKSAND ÅLS PRÄSTGÅRD 2:6 - husnr 2, ÅLS KYRKA (ÅHLS KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

1213-6.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÅLS KYRKA (ÅHLS KYRKA) (akt.)

1250 - 1529

1300 - 1499

1300 - 1499

1761 - 1767

Dalarna
Leksand
Dalarna
Ål
Åhls församling
Västerås stift
Kyrkvägen 23

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2004

Åhls kyrka anlades i anslutning till byarna som grupperade sig på västra stranden om Insjön, som utgör en vik skapad av Österdalälven. Landskapet kring älven och sjöarna har sedan urminnes tider utgjort bördiga jordbruksbygder. Det strategiska läget, strax söder om Siljan och vid viktiga sjö- och landsvägar främjade också tidigt etableringen av ett kapell på platsen, som fram till 1613 förblev underställt moderkyrkan i Gagnef. Från och med 1700-talet kom dock Åhlsbygden att särskilja sig från de omgivande jordbrukssocknarna. Gruvdriften kring järn- och kopparfyndigheterna skapade en betydande inflyttning och en social förändring. Gr...

Läs mer i eget fönster

År 1250 - 1529 Nybyggnad
Långhus och torn. Idag kvarstår delar av det medeltida murverket i norra långhusmuren samt i tornets nordvästra del.
År 1250 - 1529 Nybyggnad - Torn
År 1300 - 1499 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Äldre stenkapell uppförs på platsen på 1300-talet, Tornet tillkommer på 1400-talet.
År 1300 - 1499 Nybyggnad
År 1760 - 1983 Ändring
För historiskt viktiga händelser i kyrkans historia se bifogad PDF.

Erik Lundgren (Arkitekt)

Gustaf Wilhelm Becker (Orgelbyggare)

Mathias Pehrson (Konservator)

Setterquist & Son (Orgelbyggeri)

Sven Brandel (Arkitekt)

År 1761 - 1767 Ändring - tillbyggnad
Kyrkan förlängdes åt öster, tornet byggdes om och långhusets södra mur nybyggdes

Pehr Schultzberg (Byggmästare)

År 1761 - 1767 Nybyggnad - Sakristia

Pehr Schultzberg (Byggmästare)

År 1761 - 1767 Nybyggnad - Korparti

Pehr Schultzberg (Byggmästare)

År 1761 - 1767 Nybyggnad
Ny kyrkobyggnad uppförs på den äldre kyrkobyggnadens plats. Material och del av murverken återanvänds. Byggmästare Per Schultzberg.

Pehr Schultzberg (Byggmästare)