Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FALUN SVARTNÄS BRUK 1:2 - husnr 1, SVARTNÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

svartnäs5.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SVARTNÄS KYRKA (akt.)

1793 - 1793

1793 - 1794

Dalarna
Falun
Dalarna
Svartnäs
Svärdsjö församling
Västerås stift
Svartnäs 242

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2006

Svartnäs järnbruk anlades 1735 i den då svårtillgängliga, nordöstra delen av Svärdsjö socken, tidigare bara koloniserad av inflyttade finnar. Mot århundradets slut hade områdets befolkning ökat så mycket att brukets ägare, Stora Kopparbergs Bergslag, i en resolution till domkapitlet 1793 anhöll om att få uppföra ett ”bönehus”. Den 3-4 mil långa, obanade skogsvägen till sockenkyrkan i Svärdsjö ville man slippa. Tillstånd utfärdades och hösten samma år lades timmer upp på Hillersbacken norr om Svartnäs bruk. Den 29 maj 1794 lades första grundstenen. Arbetena fortgick så raskt att invigning kunde ske knappt fem månader senare, den 27 o...

Läs mer i eget fönster

År 1793 - 1793 Nybyggnad
Långhus.
År 1793 - 1794 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
I en resolution den 10/2 1793, ställd till Västerås domkapitel, där den upplästes den 13/3, anhöll Stora Kopparbergs bergslag om att få uppföra ett kapell vid Svartnäs bruk. Som motiv anfördes att invånarantalet vid bruket och omgivande finnmark nu uppgick till 60-70 hushåll. Avståndet till sockenkyrkan i Svärdsjö var 3-4 mil, genom obanad skogsväg. I utslag från Västerås domkapitel den 7 maj 1793 tilläts bygget av bönhus eller brukskyrka vid Svartnäs bruk. Hösten 1793 samlades timmer för det blivande kapellet på Hillersbacken i Svartnäs bruk. Bygget drevs fram av Stora Kopparbergs Bergslag som även svarade för en stor del av finansieringen – ett bidrag om trehundra riksdaler. Den 29/5 1794 lades första grundstenen och arbetet fortgick sedan så raskt att invigning kunde ske den 27 oktober samma år. Den ursprungliga kyrkans grundplan motsvarar nuvarande långhuset (utan västtorn och med rak gavel i öster) Ytterväggarna var från början rödfärgade. Väster om kyrkan restes en klockstapel.
År 1831 - 1831 Nybyggnad - Torn
År 1837 - 1990 Ändring
För ändringar, tillbyggnader och ombyggnationer mellan 1837-1990 se bifogad PDF-fil.
År 1875 - 1875 Nybyggnad - Sakristia
År 1875 - 1875 Nybyggnad - Korparti