Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TROLLHÄTTAN OLIDAN 3:8 - husnr 1, TROLLHÄTTANS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B960_019.12

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TROLLHÄTTANS KYRKA (akt.)

1860 - 1862

1860 - 1862

1860 - 1862

Västra Götaland
Trollhättan
Västergötland
Trollhättan
Trollhättans församling
Skara stift
Kyrkbrovägen 1

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Trollhättan utbröts ur Gärdhems församling 1857 och blev eget pastorat. Man hade till en början gudstjänster i Friskolan Prins Oscar som låg strax norr om kyrkan. Detta var en expansiv tid för Trollhättan med tillkomsten av Trollhätte kanal och en framväxande industri med kraft vunnen ur vattenfallen. Nya Trollhätte Kanalbolag lät uppföra Trollhättans kyrka 1860-62 och överlämnade den efter invigningen 14 september 1862 till församlingen som en gåva. Friskolans lärare och predikant Per Gustaf Lundblad lär ha varit den som valde den natursköna, dramatiska platsen för kyrkan. Till arkitekt utsågs Adolf Wilhelm Edelsvärd, som verkat i...

Läs mer i eget fönster

År 1860 - 1862 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1860 - 1862 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1860 - 1862 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn. Kyrkan överlåts till församlingen av kanalverket, vars ing. C. Wallström är kontrollant vid kyrkobyggandet. Plansprängning av berggrunden påbörjades 1858.

Adolf Wilhelm Edelsvärd (Arkitekt)

C. G. Rosdahl (Byggmästare)

Nya Trollhätte kraftbolag (Byggherre)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1860 - 1862 Nybyggnad - Torn

Adolf Wilhelm Edelsvärd (Arkitekt)

År 1860 - 1862 Nybyggnad - Korparti

Adolf Wilhelm Edelsvärd (Arkitekt)

År 1862 - 1862 Fast inredning - predikstol

Adolf Wilhelm Edelsvärd (Arkitekt)

År 1862 - 1862 Invigning
14 september

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1863 - 1863 Specifika inventarier - kyrkklocka
Medel till en kyrkklocka doneras av handelshuset James Dickson & Co.

C. A. Norling, Jönköping (Klockgjutare)

År 1884 - 1884 Specifika inventarier - tornur
Tornet får urverk med slagverk och urtavlor på alla sidor.
År 1884 - 1884 Fast inredning - orgel
Ersatte ett pedalharmonium.

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1894 - 1894 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning införs. Kraftleverantörer var Mekaniska verkstaden.
År 1896 - 1897 Fast inredning - glasmålning
Korfönstren får färgade glasrutor och mellersta fönstret ett motiv med Jesu födelse.

Folke Zettervall (Arkitekt)

Nya Glasmåleriaktiebolaget, Göteborg (Firma)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1896 - 1897 Ändring - ombyggnad, port
Porten till sakristian i koret muras igen.

Folke Zettervall (Arkitekt)

År 1896 - 1896 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian byggs till på bekostnad av Kanalbolaget. Från sakristian görs en uppgång till predikstolen. Zettervall gör ritningarna men Pettersson anges som arkitekt i senare källor - gäller hela ombyggnaden.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Folke Zettervall (Arkitekt)

År 1896 - 1897 Ändring - ombyggnad, interiör
Altaret flyttas fram till korväggen i norr. Planet innanför altarringen höjs.

Folke Zettervall (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1896 - 1897 Fast inredning - skrank
Korskranket avlägsnas.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1896 - 1897 Fast inredning - altaruppsats
Altaret förses med ett gotiskt ramverk kring tre tavlor dekorerade med slingor.

Folke Zettervall (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1901 - 1901 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt i cement anskaffas.
År 1905 - 1905 Teknisk installation - värme
Nya kaminer i samband med inre restaurering. Småtornen på taket ommuras till skorstenar.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1905 - 1905 Ändring - ombyggnad, yttertak
Innertaket får förhydningspapp, beläggs med pärlspontade bräder.
År 1905 - 1905 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Ny färgsättning och ny omfattande dekormålning av väggar och tak, liksom fast inredning. Zettervall gjorde ritningar på detta 1895.

Folke Zettervall (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1905 - 1905 Fast inredning - predikstol, ljudtak

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1905 - 1905 Ändring - ombyggnad, port
En ny port tas upp på östra långsidan.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1905 - 1905 Ändring - ombyggnad, fönster
Innerfönster med katedralsglas insätts.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1910 - 1910 Fast inredning - orgel
Skador åtgärdas och rengöring utförs i samband med sprängningen. Orgeln blir eldriven.
År 1910 - 1910 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Vattenfallsstyrelsen köper den västra delen av tomten och en kanal sprängs nära kyrkan. De bekostar ett nytt järnstaket vid stupet.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1910 - 1910 Underhåll
Inre och yttre skador i samband med sprängningen åtgärdas.
År 1922 - 1922 Specifika inventarier - kyrkklocka
Ny klocka, "Emmaklockan" kallad, skänkt av kyrkvärden Herman Nydqvist med fru Emma.
År 1924 - 1924 Underhåll - omputsning
En uppgift säger att kyrkan ska restaureras, putsas om och tornuren ses över men det är ej utrett om så skedde.

Joh. Eriksson (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1928 - 1929 Underhåll - exteriör
Minnestavlan över tornporten är nedfallen och trasig, ny anskaffas.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1934 - 1935 Specifika inventarier - altartavla
En triptyk.

Albert Eldh (Konstnär)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Yttre ommålning, även fönster och dörrar.

I. Svanberg, Vänersborg (Hantverkare - Målare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Underhåll - takomläggning
Ny kopparklädsel på torntaket. Skiffertaket läggs om liksom sakristians tak.

Axel Forssén (Arkitekt)

Byggmästarefirma Bengtsson & Hellström, Trollhättan (Firma)

S. Lindberg, Trollhättan (Hantverkare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Underhåll - takstol
Rötskadade bjälkar och mittstock i tornet byts.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Ändring - ombyggnad, yttertak
Masonitinnertak av värmeisolerande och estetiska skäl.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Ändring - ombyggnad, port
Innerdörren i östra porten byts, sätts i gamla karmen.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Fast inredning - altarring
Grindarna och väggfästa delar tas bort.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Fast inredning - läktare
Läktaren sänks cirka 1,5 meter och barriärens mittparti framflyttas, får sidopartier. Vingformade prydnader slopas på läktarpelarna. Nytt läktargolv. Undertaket kläds med masonit.
År 1935 - 1935 Fast inredning - altare
Altaret framflyttas, breddas och sänks för att passa altartavlan.
År 1935 - 1935 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv i långhus, korgolvet repareras.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln repareras.

John Grönwall Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Underhåll - målningsarbete, interiör
Inre ommålning till ljusare färger, men mörkare tak. Bänkarna blir röda inuti, grågröna utanpå. Byte från olje- och limfärg till kalkfärg. Limfärgade väggdelar skrapas, vattrivs.

Allan Björnberg (Hantverkare - Målare)

År 1935 - 1935 Underhåll - omputsning
Nedhuggning invändigt av oljemålad puts och omputsning.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1935 - 1935 Teknisk installation - el
Elvärme installeras, kaminerna slopas. Bänkvärme. Belysningen utökas.

Ing. Halfvdan Ericsson (Konstruktör)

Trollhättans Elektriska Installationsbyrå (Firma)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Fast inredning - bänkinredning
En bänkrad tas bort vid koret och flyttas bak. Skärmarna sänks. Pärlspontsfyllning kläds med masonit. Ny överlist på skärm och rygg. Underredet byggs om. Nya sitsar.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Ändring - ombyggnad, interiör
Sakristian får utanpåliggande, släta fyllningar på norra innerdörren, nytt, plant innertak, altare och bänk. Pärlspånt på väggarna tas bort. Vapenhuset får nya, glasade innerdörrar till vindfång åt långhuset. Trappans övre del till läktaren och tornet ändras, trappunderbyggnader görs.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Återinvigning
Renovering maj-november, återinvigs 10 november.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1937 - 1937 Ändring - ombyggnad, fönster
Koret får efter donation nya glas i sidofönstren av samma sort som i Läckö slottskapell, antikglas med inbränd patina.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1954 - 1954 Fast inredning - orgel, orgelverk
Stämmor från den gamla orgeln, skulle infogas "så vitt möjligt", totalt 35 stämmor. Fasaden behålls, med även icke ljudande pipor. Invigs 22 augusti.

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1962 - 1962 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna kortas, sidogångar görs. Några rader avlägsnas vid koret.

Johannes Olivegren (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1962 - 1962 Underhåll - målningsarbete, interiör
Inre ommålning, röda bänkar, mörkt gråblått tak.

Johannes Olivegren (Arkitekt)

Ralph Bergoltz (Konstnär)

Randi Fischer (Konstnär)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1962 - 1962 Konservatorsarbeten
Originalfärgerna undersöks på predikstol, nummertavla, altarring. Finner ej skäl till komplett framtagning och konservering.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1962 - 1962 Underhåll - takomläggning
Skiffer byts mot koppartak. Småtornen muras om med cementbruk. Bortfallna stycken av takkammen kompletteras.

Johannes Olivegren (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1962 - 1962 Fast inredning - glasmålning
Korfönstret med glasmåleri flyttas till långsidan, tidigare skymt av altartavlan. Alla övriga fönster i kyrkorummet får franskt, färgat glas.

Ralph Bergoltz (Konstnär)

Randi Fischer (Konstnär)

År 1962 - 1962 Återinvigning
Återinvigning kring jul efter renoveringen.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1962 - 1962 Underhåll - stomme
Stenar byts i ytterväggarna och fogas med cementbruk.

Johannes Olivegren (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1970 - 1970 Fast inredning - läktare
Skyddsräcke monteras på barriären.

Karl-Erik Ydeskog (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1973 - 1973 Ändring - tillbyggnad
Sakristians tillbyggnad med samtalsrum och handkammare invigs i mars -73. Ritad och godkänd 1962.

Johannes Olivegren (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1982 - 1982 Underhåll - stomme
Stenar byts i ytterväggarna, fogbrukskomplettering. Indriven fukt har gett saltutfällningar. Taket förstärks. Blyplåt läggs som avtäckning på tornkontreforerna, torngluggarnas solbänk och gavlarna över korfönstren.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1983 - 1984 Fast inredning - bänkinredning
Östra bänkraderna tas bort. Bänkarna skickas för renovering till snickerifabrik i Hallsberg. Gavlarna förses upptill med en liten rörhylsa. Fotstöden tas bort. Ny bokhållare av stålrör. Värme i sits och rygg. Målas om från grå till "gladare, varmare" färger.

Byggn.ing. Leif Göthberg (Arkitekt)

Jerk Arkitektkontor Alton Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1983 - 1984 Fast inredning - altarring
Altarringen delas, göres flyttbar, placeras nedanför trappan.

Byggn.ing. Leif Göthberg (Arkitekt)

Jerk Arkitektkontor Alton Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1983 - 1984 Specifika inventarier - dopfunt
Restaureras.

Byggn.ing. Leif Göthberg (Arkitekt)

Jerk Arkitektkontor Alton Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1983 - 1984 Fast inredning - predikstol
Ny predikstolstrappa lik den gamla.

Byggn.ing. Leif Göthberg (Arkitekt)

Jerk Arkitektkontor Alton Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1983 - 1984 Ändring - ombyggnad, interiör
Innerfönster och -dörrar i vapenhuset.

Byggn.ing. Leif Göthberg (Arkitekt)

Jerk Arkitektkontor Alton Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1983 - 1984 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av samtliga ytor och inredningsföremål med latexfärg i väggar och tak, oljetempera eller äggoljetempera i övrigt.

Byggn.ing. Leif Göthberg (Arkitekt)

Jerk Arkitektkontor Alton Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1983 - 1984 Teknisk installation - värme
Gamla kopparbehållare med sand byts mot nya värmepaneler. Bänkvärme i rygg och sits.

Byggn.ing. Leif Göthberg (Arkitekt)

Jerk Arkitektkontor Alton Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1983 - 1984 Teknisk installation - högtalaranläggning
Manövercentral installeras och ny ljudanläggning.

Jerk Arkitektkontor Alton Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1983 - 1984 Ändring - ombyggnad, golv
Golvet isoleras underifrån. Golven slipas.

Byggn.ing. Leif Göthberg (Arkitekt)

Jerk Arkitektkontor Alton Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1983 - 1984 Underhåll - takstol
Takarbeten på grund av fukt.

Byggn.ing. Leif Göthberg (Arkitekt)

Jerk Arkitektkontor Alton Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1983 - 1984 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad av sakristian med en samlingssal i sydväst med pentrybänk i norr och entré i söder.

Byggn.ing. Leif Göthberg (Arkitekt)

Jerk Arkitektkontor Alton Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1983 - 1984 Ändring - ombyggnad, interiör
Handikapptoalett byggs i sydväst, samt skärmar för kapphängning, broschyrbord mm. Nya ljuspunkter över bänkarna.

Byggn.ing. Leif Göthberg (Arkitekt)

Jerk Arkitektkontor Alton Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1983 - 1984 Ändring - ombyggnad, trappa
Ny trappa i sydväst mellan läktare-långhus.

Byggn.ing. Leif Göthberg (Arkitekt)

Jerk Arkitektkontor Alton Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1983 - 1984 Ändring - ombyggnad, stomme
En öppning tas upp i muren i sydväst mellan den nya salen och långhuset.

Byggn.ing. Leif Göthberg (Arkitekt)

Jerk Arkitektkontor Alton Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1986 - 1986 Fast inredning - orgel
En kororgel installeras.

Jerk Arkitektkontor Alton Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1988 - 1988 Ändring - ombyggnad, yttertak
Tornet får nya spiror i juni av plåt som ersätter originalen av gjutjärn, som rostat. Toppdekoren restaureras. Ett prov gjordes först i Göteborg, nov -87. De åtta små spirorna repareras.

Produktionsservice AB, Nohab 3 (Firma)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1995 - 1995 Underhåll - stomme
In- och utvändiga fuktskador med saltutfällningar i tornets murverk, delvis långhuset, pga cementbruk. Putsen började knackas ned 1994 och reparationen projekterades av Kurt Nybergs arkitektkontor, men bidrag avslogs. Johansson övertog arbetet med lokal ommurning och omfogning, som beräknades utföras april-september -95. Hydrauliskt kalkbruk skulle användas.

Kurt Nybergs arkitektkontor (Arkitektkontor)

Sölve Johansson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1997 - 1997 Ändring - ombyggnad, yttertak
Fyra små fialer ovan vapenhuset byts mot nytillverkade.

Kurt Nybergs arkitektkontor (Arkitektkontor)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)