Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 34, STYCKEKRANEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STYCKEKRANEN (akt.)

1751 - 1751

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Slupskjulsvägen 30A

Offentlig förvaltning - Kran

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Styckekranen uppfördes 1751 för att underlätta vår- och höstarbetet med den rustning och avrustning av galärer och kanonslupar. Den ersatte en tidigare styckekran, är uppförd av trä och täckt med plåt. Drivkraft erhölls med hjälp av det ännu bevarade tramphjulet i kranens inre.Kranen reparerades 1938 och försågs 1967 med en ny utvändig plåtbeklädnad. Det intilliggande stora slupskjulet revs 1969.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X

År 1751 - 1751 Nybyggnad
År 1938 - 1938 Ändring - ombyggnad
Kranen reparerades 1938.
År 1967 - 1967 Ändring - ombyggnad, exteriör
Försågs 1967 med en ny utvändig plåtbeklädnad.