Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM KRUBBAN 18 - husnr 14, ÖSTRA MALMGÅRDSFLYGELN Ny sökning Tillbaka till sökning

Acc. nr 85-17-2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖSTRA MALMGÅRDSFLYGELN (akt.)

1730 - 1747

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Oscars församling
Stockholms stift
Storgatan 33

Bostadsbebyggelse - Flygel

Försvarsväsende - Matsalsbyggnad - Mäss

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

År 1733 övertog Carl Gustaf Spens den oxenstiernska malmgården och byggde nya ekonomiflyglar. De idag bevarade byggnaderna är troligen uppförda under Spens tid.
1831 köpte kronan malmgården för regementets räkning.
Den östra flygeln var underbefälsmäss.

KÄLLA: Kv. Krubban AB 56 Vårdprogram, Statens fastighetsverk

År 1730 - 1747 Nybyggnad
Flygeln uppfördes troligtvis av Carl Gustaf Spens på 1730-talet.

Carl Gustaf Spens (Byggherre)

År 1929 - 1929 Äldre kulturhistorisk inventering
Inventering genomförd när Byggnadsstyrelsen tar över kv. Krubban. Den södra flygeln innehöll markententeri/köksbyggnad av sten under tegeltak i en våning och vindsvåning. Bottenvåningens golv av cement och vindens av trä.
År 1971 - 1972 Ändring - ombyggnad
Renovering och invändig ombyggnad.
År 1973 - 1973 Ändring - ombyggnad
Södra delen av östra flygeln revs i avsikt att återskapa 1700-talets gårdsform med fristående byggnader. Fasaderna omputsas, spritputsen ersätt med slätputs. Avfärgning med järnvitriol.