Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM KRUBBAN 18 - husnr 13, SÖDRA MALMGÅRDSFLYGELN Ny sökning Tillbaka till sökning

A 880:13(repro)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SÖDRA MALMGÅRDSFLYGELN (akt.)

1730 - 1747

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Oscars församling
Stockholms stift
Storgatan 33

Bostadsbebyggelse - Flygel

Försvarsväsende - Marketenteri

Utbildning och vetenskap - Kontor

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

År 1733 övertog Carl Gustaf Spens den oxenstiernska malmgården och byggde nya ekonomiflyglar. De befintliga byggnaderna är troligen uppförda under Spens tid.
1831 köpte kronan malmgården för regementets räkning.
Den södra flygeln innehöll marketenteri/köksbyggnad.

KÄLLA: Kv. Krubban AB 56 Vårdprogram, Statens fastighetsverk

År 1730 - 1747 Nybyggnad
Flygeln uppfördes troligtvis av Carl Gustaf Spens på 1730-talet.

Carl Gustaf Spens (Byggherre)

År 1929 - 1929 Äldre kulturhistorisk inventering
Inventering genomförd när Byggnadsstyrelsen tar över kv. Krubban. Den södra flygeln innehöll markententeri/köksbyggnad av sten under tegeltak i en våning och vindsvåning. Bottenvåningens golv av cement och vindens av trä.
År 1967 - 1967 Ändring - ombyggnad, interiör
Vinden inreds
År 1971 - 1972 Ändring - ombyggnad, interiör
Renovering och invändig ombyggnad.
År 1973 - 1973 Ändring - ombyggnad, exteriör
Gavlarna förändras något på den södra flygeln samtidigt som den norra flygeln byggs om för att återgå till ett tänkt mer ursprungligt utseende. Fasaderna omputsas, spritputsen ersätt med slätputs. Avfärgning med järnvitriol.