Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

JÄRFÄLLA KALLHÄLL 1:19 - husnr 1A, KALHÄLLS KYRKA (SANKT LUKAS KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2004-1335

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KALHÄLLS KYRKA (SANKT LUKAS KYRKA) (akt.)

1975 - 1977

1976 - 1977

Stockholm
Järfälla
Uppland
Järfälla
Järfälla församling
Stockholms stift
Svarvargränd 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2005

S:t Lukas kyrka uppfördes som stadsdelskyrka i Kallhäll åren 1976–77. Den 9 oktober 1977 invigdes kyrkan av biskop Ingmar Ström. Sitt namn har kyrkan fått efter evangelisten Lukas, vars symbol, oxen, syns på ett av mosaikfönstren. Kyrka och församlingsgård är samlat i en byggnad ritad av arkitekterna Jerk Alton (1937–) och Gunnar Algulin (1944–). För den konstnärliga utsmyckningen svarar bildhuggaren Liss Eriksson (1919–2000) och målarinnan Britta Reich-Eriksson (1918–). Möbleringsplan är utförd av inredningsarkitekt Ralph Alton (1909–2001) och för planering av kyrktomten svarar landskapsarkitekterna Kurt och Trudi Gustafsson.

Ar...

Läs mer i eget fönster

År 1975 - 1977 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
1975-01-10, Utkast till program för kyrka och församlingsgård presenteras av Alton arkitekt Jerk Alton. Det omfattar vapenhus, kyrkorum, sakristia, Arkitektkontor, församlingsrum, central hall, vardagsrum, studierum, kök, hobbyrum, egen entré till rum för barntimmar, lekrum och ungdomsrum samt uteplats i det gröna. 1975-02-24 Förslag till kyrka och församlingsgård i Kallhäll presenteras i ritningar, signerade arkitekt Jerk Alton. 1975-05-21 Nytt förslag till beskrivning och ritning till kyrka och församlingsgård i Kallhäll presenteras av Jerk Alton och Gunnar Algulin. Förslaget skiljer sig från tidigare särskilt vad gäller kyrksalens motiv med två höga glasmålningar och deras placering samt bågen som motiv i kyrksal och klockstapel. 1975-07-02 Projektet presenteras för Järfällaborna vid en debatt ordnad av Järfälla Byggnadskommittén. Önskemål att dopfunten på traditionellt sätt Nyheter ska placeras framme i koret. Även körens plats bör flyttas fram. 1975-08-22 Kallhälls kyrka och församlingshem presenteras i PM nr 2, Alton signerad arkitekt Gunnar Algulin. Arkitektkontor 1977-08-01 Slutliga ritningar till fasader, bottenplan och souterrängvåning presenteras av arkitekt Jerk Alton. 1976–77 Kyrka och församlingsgård byggs. 1977 Kyrkan invigs.
År 1976 - 1977 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Jerk Alton (Arkitekt)

År 2005 - 2005 Teknisk installation - värme
Kyrkans värme- och ventilationssystem byggs nytt. Radiatorer installeras. i kyrkorummet och öppning för ventilation tas upp i västväggen. Ventilationskanaler byggs in i församlingssalens tak. Akustikplattor i tak byts i utrymmen utanför kyrk- och församlingssal. Ventilationsgaller byggs in i tegelfasaden under kyrkans västfönster.