Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VALLENTUNA FRÖSUNDA PRÄSTGÅRD 3:1 - husnr 1, FRÖSUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2005-0794

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FRÖSUNDA KYRKA (akt.)

1400 - 1449

1400 - 1459

Stockholm
Vallentuna
Uppland
Frösunda
Vallentuna församling
Stockholms stift
Frösunda-Prästgård 4

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2004

Frösunda kyrka uppfördes som sockenkyrka under 1400-talets mitt eller strax dessförinnan. Kyrkan är till sin form i huvudsak oförändrad sedan byggnadstiden. Sekundärt har dock fönster förändrats och tillkommit och entrén vidgats.

Frösunda kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen och ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården.

Det fanns en kyrka, eller ett kapell i Frösunda innan den nuvarande uppfördes, möjligen redan under 1100-talet. Det äldsta kända dokumentet där Frösunda kyrka nämns är från 1291. Den äldre kyrkan, eller kapellet, låg direkt söder om den nuvarande kyrkobyggnaden. När den nuvar...

Läs mer i eget fönster

År 1400 - 1449 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor
År 1400 - 1449 Nybyggnad - Korparti
År 1400 - 1459 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Nuvarande kyrkan uppförs under 1400-talets första hälft. Den äldre träkyrkan rivs men kapellet eller sakristian i sten får till en början stå kvar. När ett vapenhus uppförs rivs den gamla stenbyggnaden.
År 1450 - 1499 Nybyggnad - Sakristia
År 1450 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
År 1600 - 1996 Ändring
För övriga händelser, ändringar, ombyggnationer och inventarier i kyrkans historia mellan 1600-talet och fram till 1996 hänvisas till Kyrkokarakteriseringen av Stockholms Länsmuseum på uppdrag av Stockholms stift som gjordes 2004-2007 och publicerades 2008.

Frösunda kyrka (Publikation)