Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UPPLANDS VÄSBY FRESTABY 4:1 - husnr 1, FRESTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2005-0785

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FRESTA KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1250 - 1299

Stockholm
Upplands Väsby
Uppland
Fresta
Fresta församling
Stockholms stift
Fresta kyrkväg 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2004

Fresta kyrka uppfördes under 1200-talets första hälft. Från denna tid finns ännu korets inre murar och sakristian bevarade. Långhuset tillkom något senare under århundradet. Under 1300-talets första hälft försågs koret och sakristian med kryssvalv i tegel. Det var dock först under 1400-talet som långhuset välvdes och ett vapenhus uppfördes i söder.

1776 genomgick kyrkan en större renovering som i huvudsak gav den dess nuvarande utseende. I syfte att skapa en enhetlig exteriör i tidens smak, murades skalmurar vid korets norra och södra murar så att kyrkan utvändigt fick samma bredd. Gavelröstet i öster murades och de gotiska taken...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1249 Nybyggnad - Korparti
År 1200 - 1249 Nybyggnad - Sakristia
År 1200 - 1299 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
1200-talets första hälft: Korpartiets södra och norra inre murar samt östra gavelmuren uppförs av gråsten. Möjligen långhus i trä. Även sakristian tillkommer. Dopfunt av sandsten och processionskrucifix tillverkas. 1200-talets slut: Långhuset uppförs.
År 1250 - 1299 Nybyggnad
Långhus
År 1300 - 2001 Ändring
För övriga händelser, ändringar, ombyggnationer och inventarier i kyrkans historia från 1300-talet fram till 2001 hänvisas till Kyrkokarakteriseringen av Stockholms Länsmuseum på uppdrag av Stockholms stift som gjordes 2004-2007 och publicerades 2008.

Fresta kyrka (Publikation)

År 1776 - 1776 Nybyggnad - Torn