Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SIGTUNA LUNDA KYRKA 1:1 - husnr 1, LUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Lunda kyrka interiör mot läktaren.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LUNDA KYRKA (akt.), LUNDA KYRKA (akt.)

1400 - 1449

1400 - 1449

Stockholm
Sigtuna
Uppland
Lunda
Skepptuna församling
Uppsala stift
Lunda kyrkby 409

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Lunda kyrka har sannolikt haft en tidigare föregångare på samma plats. Som belägg för detta anses vara den välbevarade dopfunten från 1200-talet samt att ”Lundatolfts” kyrka är omnämnd redan under tidigt 1300-tal. Ett annat bevis för detta är att sakristian är den nuvarande kyrkans äldsta del vilket kan tolkas som att föregångaren var byggd av trä.

Den nuvarande kyrkan är troligen uppförd under första hälften av 1400-talet med samtida stjärnvalv. Vapenhuset är tillfogat under 1500-talet varefter inga utvidgningar har skett. Fönstren höggs upp till nuvarande storlek år 1804. Kyrkan var ursprungligen oputsad/fogstruken och putsades...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1249 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt i kalksten tillverkas av Calcarius.
År 1300 - 1399 Specifika inventarier - kyrkklocka
En större klocka tillverkas.
År 1370 - 1429 Nybyggnad - Sakristia
År 1375 - 1424 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia uppförs.
År 1400 - 1449 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor
År 1400 - 1449 Nybyggnad - Korparti
År 1400 - 1449 Nybyggnad
Långhus uppförs.
År 1500 - 1599 Nybyggnad - Vapenhus
År 1500 - 1599 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus uppförs.
År 1687 - 1687 Fast inredning - läktare
Läktare byggs.
År 1717 - 1717 Fast inredning - läktare
Läktaren målas med bibliska historier.
År 1718 - 1718 Fast inredning - skrank
Korskranket målas av målaren Petter Ehnbom.
År 1725 - 1725 Specifika inventarier - kyrkklocka
En mindre klocka tillverkas.
År 1740 - 1740 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats och bänkinredning tillkom.
År 1742 - 1742 Fast inredning - skrank
Dörrarna till korskranket lagas eller görs nya.
År 1750 - 1750 Ändring - ombyggnad, fönster
Ett rundbågigt fönster sätts igen på östra gaveln.
År 1768 - 1768 Ändring
En rappning omnämns för första gången. Kyrkan var troligen tidigare oputsad.
År 1769 - 1769 Fast inredning - skrank
Altarskrank tillverkas.
År 1784 - 1784 Specifika inventarier - kyrkklocka
Den mindre klockan gjuts om av Meyer, Stockholm.
År 1788 - 1788 Ändring
En nummertavla anskaffas.
År 1804 - 1804 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren förstoras.
År 1806 - 1806 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol efter ritningar av C.W. Palmroth anskaffas. Skänks av friherrinnan Wallenstjerna på Altuna vars vapen är snidat och målat på korgen. Timglaset är samtida.

C W Palmroth (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1807 - 1807 Ändring
Urverk sätts upp. Den förgyllda solen med en urtavla i och urtavla på östgaveln sätts upp.
År 1870 - 1870 Ändring - ombyggnad, golv
Golvet i långhusgången läggs med kvadratiskt tegel. Golvet i koret läggs om med gamla gravstenar och fogade planstenar. Ny altarring.
År 1897 - 1897 Ändring
Orgelfasaden tillkom. Ny läktare tillkom med bibehållande av 1717 års barriär. Inga kalkmålningar kunde upptäckas under den nuvarande kalkbestrykningen. Kyrkan värms upp med en kamin.
År 1911 - 1911 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen målas om i en ljusbrun färg.
År 1920 - 1920 Ändring
Där den nuvarande vita putsen hade fallit bort syntes en skäraktig puts under.
År 1920 - 1920 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Valv och murar var invändigt putsade och avfärgade i en gulaktig ton.
År 1937 - 1937 Ändring - ombyggnad, interiör
Bänkarna breddas. Inredningens ursprungliga färg tas fram under Joan Österlunds ledning. Målningarna på läktarbarriären tas fram. Korgolvet utökas med kalkstensplattor med en bredd av 45 cm. Altarringen ersätts av en ny. En ny korbänk med bänkskärm i den södra delen av koret tillkom.

John Österlund (Konservator)

År 1942 - 1942 Ändring
En runsten tas ur den östra gavelväggen och reses på kyrkogården.
År 1949 - 1949 Ändring - ombyggnad, yttertak
Takspånen tas bort och ersätts av skiffertak.
År 1964 - 1964 Ändring
Elvärme installeras. Interiörens väggar och valv vitkalkas. Vapenhusets vindskivor och vindflöjlarna på taket målas om.
År 1969 - 1969 Fast inredning - orgel
Ny orgel av orgelfirman Åkerman & Lund omfattande 13 stämmor med bibehållande av några stämmor från 1897-års orgel. Bibehållande av orgelfasaden från år 1897.

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1983 - 1983 Ändring
Den äldre yttre klockan på östgaveln spricker och ersätts med en ny.
År 1987 - 1987 Ändring - ombyggnad, interiör
Korbänk med bänkskärm i den södra delen av koret tas bort för att ge plats åt dopfunten som då flyttas från sin plats längre bak i kyrkan till koret. Underhållsmålning på kyrkbänkar, predikstol, läktarbarriärens insida, tak och pelare under läktare, fönster och portar utförs av Kurt Fredriksson.
År 1998 - 1999 Fast inredning - altare
Interiörens väggar och valv rengörs och kalkas om. Nytt fristående altare som flyttas fram ritas av arkitekt Helena Tallius