Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORRTÄLJE MARUM 2:11 - husnr 1, BJÖRKÖ-ARHOLMA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Björkö-Arholma kyrka interiörfr V.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BJÖRKÖ-ARHOLMA KYRKA (akt.), BJÖRKÖ-ARHOLMA KYRKA (akt.)

1890 - 1890

1905 - 1905

Stockholm
Norrtälje
Uppland
Björkö-Arholma
Väddö församling
Uppsala stift
Simpnäsvägen 720

Religionsutövning - Frikyrka / bönehus /missionshus

Religionsutövning - Bönhus

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2004

I samband med att det tidigare bönhuset skulle invigas till kapell, genomfördes en större upprustning av byggnaden varpå östra gaveln försågs med en sakristia (nuvarande koret) och västra gaveln försågs med ett mindre vapenhus. Vidare försågs byggnaden med ett nytt yttertak av plåt och väggarna panelkläddes och målades. Åtgärderna sågs dock som ett provisorium och kapellet renoverades åter år 1928. Denna renovering innebar en inre ompanelning och ommålning. Under 1900-talets mitt fördes diskussioner om att låta riva kyrkan och uppföra en ny. Det beslutades dock att den befintliga kyrkan skulle bevaras och att den i istället skulle r...

Läs mer i eget fönster

År 1890 - 1890 Nybyggnad
År 1905 - 1905 Nybyggnad
Björkö missionshus invigs till kyrka. Inför invigningen byggs bönhuset om, bl.a. läggs nytt yttertak av plåt och byggnadens fasader brädfodras. Bönhuset genomgår invändig och utvändig ommålning. Vid den östra gaveln uppförs en sakristia (nuvarande koret) och vid västra gaveln ett vapenhus. Interiören förses med predikstol, altare och altarring. Västra gaveln förses med en orgelläktare.
År 1928 - 1928 Underhåll
Invändig och utvändig upprustning. Byggnaden panelslås och målas om utvändigt såsom utvändigt.
År 1953 - 1954 Ändring - ombyggnad
Renovering under ledning av arkitekt Bernhard Schill. Då Schill avlider överlåts uppdraget till Erik Fant. Då Fant i sin tur avlider övergå uppdraget till Jörgen Fåk. Arbetet följer dock i stort Schills förslag. Kyrkan förses med en brantare tak, såväl exteriört som interiört. Taket beläggs med spån. Utvändigt tillkommer snedsträvor. Den gamla sakristian görs om till kor, sedan en vägg tas bort. En ny sakristia uppförs norr om koret. Ändring av vapenhuset. Nya fönster med karmar, bågar med antikglas i ytterbågen. Nya ytter och innerdörrar med ramstycken och fyllningar. Orgelläktaren byggs ut med kompletterande bjälklag och golv, ny läktarbarriär med ram. Kyrkan förses med en ny orgel. Predikstolen flyttas ”efter vederbörlig ändring och komplettering” från sin gamla plats ovanför altaret till norra långväggen i långskeppet. Predikstolen förses med ny trappa. Kyrkan förses med ny bänkinredning och dopfunten restaureras. Den gamla altarringen ”ändras och kompletteras beträffande såväl snickeri som stoppning och beklädnad”. Den gamla kaminen med tillhörande rökrörsanordning tas bort. Väggarna kläs med finmaskig juteväv och målas i gulaktig kulör. I sakristian byggs skåp för skrudar, böcker altarkärl etc.

Bernhard Schill (Arkitekt)

Erik Fant (Arkitekt)

Jörgen Fåk (Arkitekt)

År 1956 - 1957 Arkitekturbunden utsmyckning
Koret dekoreras av Björkö konstnären Harald Lindberg.

Harald Lindberg (Konstnär)

År 1990 - 1991 Underhåll - målningsarbete
Invändig ommålning.
År 1995 - 1995 Ändring - ombyggnad
Tillbyggnad efter ritningar av K-B Thorin Arkitektkontor AB. Interiör ommålning. Tillbyggnaden innebär att vapenhuset breddas. Viss ombyggnad av vindsvåningen.

K-B Thorin Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

År 1997 - 1997 Ändring
Värmeanläggningen bytes ut. Golvet slipas och oljas. Exteriör ommålning