Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HUDIKSVALL ARNÖN 12:175 - husnr 3, HÖLICKS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Hölicks kapell interiör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HÖLICKS KAPELL (akt.), HÖLICKS KAPELL (akt.)

1928 - 1928

1929 - 1930

1929 - 1929

Gävleborg
Hudiksvall
Hälsingland
Rogsta
Hudiksvallsbygdens församling
Uppsala stift
Hölick 44

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Historik

Inventeringsår 2005

Hölicks kapell är det näst yngsta av Hudiksvallsskärgårdens fiskarkapell, uppfört 1931 efter ritningar av arkitekt Rolf Engströmer. Byggnadens exteriör är i princip helt oförändrad sedan den uppfördes som en rektangulär sal med vidbyggt, lägre och smalare, vapenhus mot väster.

År 1928 - 1928 Nybyggnad
Komministern och v. pastorn Adolf Murray i Hudiksvall tar initiativ till byggandet av ett kapell i Hölick.
År 1929 - 1930 Nybyggnad
Långhus, kor och vapenhus

Rolf Engströmer (Arkitekt)

År 1929 - 1930 Nybyggnad - Vapenhus

Rolf Engströmer (Arkitekt)

År 1929 - 1930 Nybyggnad - Korparti

Rolf Engströmer (Arkitekt)

År 1929 - 1929 Nybyggnad
En kapellstiftelse bildas och kapellbygget inleds. Byggandet möjliggörs genom en stiftskollekt, virke från Iggesunds bruk samt skog från kronomark på Hornslandet och privata gåvor. Kapellet uppförs efter ritningar upprättade av arkitekt Rolf Engströmer. Byggnaden uppförs som en rektangulär sal täckt med sadeltak och vidbyggd klockstapel och den ansluter sig således till byggnadstraditionen för traktens fiskarkapell. Till skillnad från de övriga kapellen förses dock detta kapell även med ett vapenhus framför ingången. Byggnaden får rödmålad stående träpanel, vita snickerier och tegeltak. Kapellets klockstapel med kyrkklocka skänkt av Iggesunds bruk står färdig detta år.

Rolf Engströmer (Arkitekt)

År 1930 - 1930 Invigning
Kapellet står färdigt och invigs av ärkebiskop Nathan Söderblom.
År 1933 - 1933 Fast inredning - orgel
Kapellets orgelharmonium tillkommer
År 1954 - 1954 Specifika inventarier - altartavla
Konstnären Gösta Bohm från Hudiksvall förfärdigar altartavlan till kapellets kor som till formen utgör en vision av den uppståndne Kristus som blickar ut över Hölicks fiskeläge.

Gösta Bohm (Konstnär)

År 1960 - 1969 Fast inredning - predikstol
Predikstolen utrustas med två 1600-talsikoner inköpta i utlandet av en anonym givare.
År 1977 - 1977 Ändring
Riksantikvarieämbetet avstyrker en förfrågan från församlingen om möjligheten att bygga till en sakristia på Hölicks kapell och någon sakristia blir således ej byggd.
År 1999 - 2000 Underhåll - målningsarbete, exteriör
1999 eller 2000 Ommålning av kapellets fasader.
År 2001 - 2001 Ändring
Två nya flaggstänger av trä sätts upp som ersättning för två tidigare flaggstänger, varav en hade blåst ned. De nya flaggstängerna tillverkas av Mats Andersson, Mats båtbyggeri, Hudiksvall. Flaggstängerna är åttkantiga och ihåliga i mitten.
År 2004 - 2004 Underhåll - fönster
Fönstren målas om invändigt.
År 2005 - 2005 Underhåll - exteriör
Peab Hudiksvall byter hela panelen på kapellets östra gavel. Arbetet följer ett åtgärdsprogram framtaget av Lennart Berggren, Ilsbo.