Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LJUSDAL RAMSJÖ 3:7 - husnr 1, RAMSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Ramsjö kyrka interiör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RAMSJÖ KYRKA (akt.), RAMSJÖ KYRKA (akt.)

1837 - 1837

1837 - 1837

Gävleborg
Ljusdal
Hälsingland
Ramsjö
Ljusdal-Ramsjö församling
Uppsala stift
Ångevägen

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Historik

Inventeringsår 2003

Kyrkan ritades år 1834 av arkitekten S. Enander, som upprättade ritningar till ett stort antal kyrkobyggnader under Karl-Johantiden i Sverige, i tidstypisk nyklassiserande stil. Ursprungligen, när kyrkan byggdes 1837, uppfördes den utan vapenhus med ett torn i öster med sakristia i bottenvåningen. Detta torn togs emellertid ned vid en omdaning av kyrkan år 1878 och ersattes av det nuvarande tornet i byggnadens västra del. Det gamla tornets bottenvåning behölls dock som sakristia.

År 1837 - 1837 Nybyggnad
Långhus, kor och sakristia

Samuel Enander (Arkitekt)

År 1837 - 1837 Nybyggnad - Sakristia
Ursprungligen uppfört som östtorn med sakristia i bottenvåningen. Den övre delen revs när tornet i väster uppfördes.

Samuel Enander (Arkitekt)

År 1837 - 1837 Nybyggnad - Korparti

Samuel Enander (Arkitekt)

År 1837 - 1837 Nybyggnad
Kyrkobyggnaden uppförs med torn i öster efter ritningar av S. Enander upprättade 1834.
År 1844 - 1844 Invigning
Kyrkan invigs.
År 1869 - 1869 Specifika inventarier - kyrkklocka
En andra kyrkklocka införskaffas till tornet.
År 1870 - 1871 Fast inredning - läktare
Läktaren byggs av P. B. Byström i Haverö. En orgel byggd av Peter Qvarnström 1767 för Rogsta kyrka doneras till Ramsjö kyrka och sätts upp på läktaren. Kyrkogårdens utvidgas.

Peter Qvarnström (Orgelbyggare)

År 1878 - 1878 Nybyggnad - Torn

Axel Nyström (Arkitekt)

År 1878 - 1878 Ändring - ombyggnad
Stor ombyggnad genomförs varvid östornet tas ned och ersätts med ett nytt torn i väster. Sakristian behålls dock. Altarpredikstolen får två nya uppgångar via trappor på sidorna.
År 1882 - 1882 Teknisk installation - värme
Järnkamin inköps.
År 1888 - 1888 Fast inredning - orgel
Ny orgel byggd av Carl Elmström i Ljungby.

Carl Elmström (Orgelbyggare)

År 1907 - 1908 Ändring - ombyggnad
Salkyrkan ombyggd till hallkyrka med tre skepp

Erik Alfred Hedin (Arkitekt)

År 1907 - 1908 Ändring - ombyggnad, interiör
Kyrkorummet byggs om efter ritningar av arkitekt E. A. Hedin och blir i viss mån treskeppigt. Ny utformning av väggar och tak. Ny öppen bänkinredning. Altarpredikstolen och trapporna tas bort och ersätts med en fristående predikstol. Provisorisk altarprydnad på altarpredikstolens tidigare plats. Ny altarring. Orgeln byggs om av orgelfirman Johansson & Björklund.

Erik Alfred Hedin (Arkitekt)

Johansson och Björklund (Orgelbyggeri)

År 1912 - 1912 Specifika inventarier - tornur
Ett urverk installeras i tornet som ersättning för ett tidigare blindverk.
År 1928 - 1928 Brand
Brand i tornspiran efter ett blixtnedslag. Branden släcks i tid.
År 1933 - 1933 Specifika inventarier - altartavla
Ny altartavla och utsmyckning av predikstolen av konstnären Hugo Borgström. Ny dopfunt av trä införskaffas.

Hugo Borgström (Konstnär)

År 1935 - 1935 Brand
Brand i tornspiran efter ett blixtnedslag, som även denna gång släcks i tid.
År 1958 - 1959 Ändring - restaurering
Restaurering av kyrkan efter ritningar av arkitekt Johan Thomé, Stockholm. Pannrum byggs under sakristian och järnkaminen ersätts med oljeeldad varmluftspanna. Bänkarna görs bekvämare och predikstolen får ljudtak. Interiören får ny färgsättning. Ny belysning. Reparation av yttertaket.

Johan Thomé (Arkitekt)

År 1969 - 1970 Fast inredning - orgel
Ny orgel byggs av Grönlunds orgelfirma i Luleå gammelstad.

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1985 - 1985 Teknisk installation - värme
Nytt vattenburet värmesystem med radiatorer längs ytterväggarna.
År 1991 - 1992 Ändring - restaurering, interiör
Restaurering av interiören. Kyrkorummet återfår en äldre färgsättning. Ombyggnad av toaletter i vapenhuset, bl.a. ny handikappanpassad toalett.
År 1995 - 1995 Specifika inventarier - textilskåp
Ändrad textilförvaring i sakristian, bl.a. nytt skrudskåp.
År 2001 - 2001 Underhåll
Målning av plåttak
År 2002 - 2002 Underhåll
Renovering av tornspiran efter att rötskador uppstått. Arbetsbeskrivning av Lannås konsult daterad 2002-02-20. Stålkonstruktion byggs in i tornspiran för att avlasta skadat virke. Byte av taklucka. Byte av skadade plåtskivor.