Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SANDVIKEN ÖVERBYN 4:30 - husnr 1, HÖGBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Högbo kyrka interiör mot altaret.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HÖGBO KYRKA (akt.), HÖGBO KYRKA (akt.)

1622 - 1622

1777 - 1777

Gävleborg
Sandviken
Gästrikland
Sandviken
Sandvikens församling
Uppsala stift
Högbovägen 221

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2008

Det angivna byggåret för Högbo kyrka är 1777 trots att byggnaden till vissa delar utgörs av ett äldre, flyttat kapell. Kyrkan uppfördes som nuvarande långhus och kor med sakristian förlagd till korets norra vägg. Kyrksalen hade platt innertak och två slutna bänkkvarter men saknade läktare. Fasaderna var rödfärgade. När klockstapeln tjänat ut vid början av 1820-talet påbyg¬gdes kyrkan med ett torn. Därefter dröjde det till mitten av 1850-talet innan nästa stora för¬ändring. Vid denna tidpunkt fick kyrksalen sitt nuvarande tunnvalv och läktare. Ett tjugotal år senare målades fasaderna vita, vilken sedan dess varit kyrkans färg. Åren 1...

Läs mer i eget fönster

År 1622 - 1622 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn och sakristia. Uppfördes 1622 i Västanbyn och flyttades 1777 till sin nuvarande plats norr om Högbo by. Flytten bekostades av brukinspektör Bomgren vid Högby bruk.

P Bomgren (Byggherre)

År 1662 - 2008 Ändring
Läs gärna hela händelselistan som finns under Dokument
År 1777 - 1777 Nybyggnad - Sakristia
Ursprungligen uppfört som vapenhus

P Bomgren (Byggherre)

År 1777 - 1777 Nybyggnad - Torn
Tornöverbyggnad på vapenhuset.

P Bomgren (Byggherre)

År 1777 - 1777 Nybyggnad - Korparti

P Bomgren (Byggherre)

År 1777 - 1777 Nybyggnad
Kapellet i Västanbyn flyttas, byggs om och byggs ut på nuvarande plats i Högbo. Klockstapeln flyttas samtidigt.
År 1824 - 1824 Ändring - påbyggnad
År 1824 - 1824 Ändring - påbyggnad
Kyrkan byggs till med ett torn. Klockorna flyttas från den fristående klockstapeln som därefter rivs.
År 1850 - 1850 Specifika inventarier - kyrkklocka
En ny storklocka köps in, gjuten av Lindahl & Runér i Gävle, efter att den föregående förstörts sex år tidigare.

Lindahl & Runér (Klockgjuteri)

År 1855 - 1855 Ändring - ombyggnad
Kyrkans platta innertak rivs och ersätts av ett tunnvalv. En läktare byggs och en orgel inköps från Ovanåkers kyrka.
År 1856 - 1856 Fast inredning - orgel
En ny orgel byggs av Wengström & Nordqvist.
År 1874 - 1874 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrkan målas vit efter att tidigare ha varit röd.
År 1878 - 1878 Teknisk installation - värme
Två värmeugnar placeras i kyrkan.
År 1885 - 1885 Fast inredning - predikstol
Befintlig predikstol ersätts med en altarpredikstol.
År 1888 - 1888 Fast inredning - bänkinredning
En ny, öppen bänkinredning ersätter den gamla, slutna.
År 1914 - 1914 Ändring - ombyggnad
Tornets lanternin ersätts av en huv som kläs med koppar. Kyrkan får sitt första uppvärmningssystem med varmluft.
År 1915 - 1915 Fast inredning - predikstol
Kyrkan renoveras, altarpredikstolen ersätts med en ny altaruppsats och en ny predikstol monteras.
År 1937 - 1937 Fast inredning - orgel
Orgeln renoveras.
År 1949 - 1949 Ändring - ombyggnad
Kyrkan renoveras och byggs till på båda sidor av tornet med brudkammare och materialbod efter ritningar av S Dalén. En av de två torntrapporna i vapenhuset tas bort. Nya fönster monteras. Den öppna bänkinredningen byts ut mot en sluten. En ny altartavla och predikstol målas av O Hjortzberg. Ett nytt textilskåp byggs. Elektrisk uppvärmning installeras.

Olle Hjortzberg (Konstnär)

År 1951 - 1951 Specifika inventarier - kyrkklocka
En ny klocka köps in, gjuten av Bergholtz & Co.

Bergholtz & Co (Klockgjuteri)

År 1970 - 1970 Fast inredning - orgel
En ny orgel byggs av Magnussons orgelbyggeri.

Magnussons orgelbyggeri AB (Klockgjuteri)

År 2003 - 2003 Underhåll - takomläggning
Kyrkans tak renoveras. Plåttaket över långhuset byts ut.
År 2004 - 2004 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrkan målas om utvändigt.
År 2008 - 2008 Underhåll
Kyrkans tak över långhuset målas.