Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SÖDERHAMN VANNSÄTTER 8:35 - husnr 1, BERGVIKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bergviks kyrka interiör kor.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BERGVIKS KYRKA (akt.), BERGVIKS KYRKA (akt.)

1914 - 1915

1914 - 1915

Gävleborg
Söderhamn
Hälsingland
Söderala
Mo-Bergviks församling
Uppsala stift
Vannsättervägen 22

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2007

Kyrkans ritningar är utförda av Fredrik Falkenberg i Stockholm. Hela kyrkan är byggd vid samma tidpunkt och tydligt byggd i tidens anda. Här finns en blandning av jugend och nationalromantik. Inspirationen är bland annat hämtad från äldre svensk byggnadstradition. Naturmaterial värderades högt och naturen är en viktig inspirationskälla.

År 1914 - 1915 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Fredrik Falkenberg (Arkitekt)

År 1914 - 1915 Nybyggnad - Torn

Fredrik Falkenberg (Arkitekt)

År 1914 - 1915 Nybyggnad - Sakristia

Fredrik Falkenberg (Arkitekt)

År 1914 - 1915 Nybyggnad - Korparti
Invändigt rundat kor.

Fredrik Falkenberg (Arkitekt)

År 1914 - 1915 Nybyggnad
Bergviks kyrka uppfördes efter ritningar av Fredrik Falkenberg. Kyrkan uppfördes i nationalromantisk stil i form av salkyrka med lägre kor i öster, i väster torn med hög spetsig spira, vapenhus i bottenvåningen och sakristia söder om koret. Norr om tornet uppfördes ett trapphus till läktaren. Kyrkan dekorerades interiört med målningar i hela koret och i långhusets fönsternischer av artisten Yngve Lundström. I väster på läktaren återanvändes en orgelfasad från 1700-talet från okänd kyrka. Orgelverk byggdes samtidigt (E H Eriksson, Gävle, två man, nio stämmor). Sannolikt vid samma tid uppfördes ett bårhus inbyggt i sluttningen strax norr om kyrkobyggnaden med fasad av gråsten och dubbla portar. Invigning av kyrkan 6/6 1915.

Fredrik Falkenberg (Arkitekt)

År 1949 - 1952 Ändring
Inre renovering av kyrkobyggnaden. Ombyggnad av orgeln (1949, Åkerman och Lund, pneumatisk orgel, 15 stämmor, 2 manualer). Framflyttning av orgelhus med tillbyggnad bakom för att få plats med större orgelverk (arkitekt Knut Hallgren) med följande omdisponering av bänkutrymme. Installation av by belysningsarmaturer på kyrkans långväggar och över läktaren (arkitekt Knut Hallgren)

Knut Hallgren (Konstnär)

Åkerman och Lund (Orgelbyggeri)

År 1977 - 1978 Ändring - ombyggnad, interiör
Brudkammare och vakmästarrum inreddes under läktaren.
År 1980 - 1980 Ändring - tilläggsisolering
Isolering av valv.
År 1983 - 1984 Ändring - restaurering
Renovering av kyrkobyggnaden. Exteriöra putsarbeten samt interiöra rengöringsarbeten. Bänkarna och en del av väggarna målades om vid detta tillfälle. Ny klädsel på altarring och på dörrkanter. Restaurering av andra målade ytor. Återinvigning 1984 1/5.
År 1996 - 1996 Fast inredning - bänkinredning
Borttagning av två bänkar på var sida längst bak i långhuset för att bereda plats för vaktmästarens manöverbord.
År 1999 - 1999 Konservatorsarbeten
Konservering av skadade kalkmålningar i triumfbågen (konservator Per Mattsson).

Per Mattson (Konservator)

År 1999 - 1999 Teknisk installation
Installation av brand- och inbrottslarm.