Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SÖDERHAMN NORRALA PRÄSTBOL 2:1 - husnr 1, NORRALA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Norrala kyrka altarpredikstol.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NORRALA KYRKA (akt.), NORRALA KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1808 - 1810

1808 - 1810

Gävleborg
Söderhamn
Hälsingland
Norrala
Norrala-Trönö församling
Uppsala stift
Norrala prästbol 906

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2006

När Norrala kyrka började byggas 1808 hade den medeltida föregångaren rivits i allt utom nedre delen av östra tornet. Detta förblev stående och omvandlades till sakristia då den nya kyrkan byggdes. Efter att ha blivit färdigbyggd och inredd kunde kyrkan invigas 1816 och ett par år senare utrustas med en läktarorgel. 1862 byggdes orgelläktaren om och ytterligare några årtionden senare genomfördes den första stora renoveringen, 1902-03. Denna renovering innebar stora förändringar invändigt samt att ett pannrum byggdes mitt på långhusets norra fasad. Därefter har kyrkan renoverats mer omfattande på 1930- och 1970-talet, båda gångerna m...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad - Sakristia
Ursprungligen bottenvåningen på den medeltida kyrkans östtorn.
År 1100 - 1199 Nybyggnad
Norrala kyrka byggs med torn i väster, långhus och kor i öster.
År 1100 - 1807 Ändring
Läs gärna hela händelselistan under Dokument. Där finns händelser som berättar om den kyrka som ursprungligen byggdes.
År 1807 - 1807 Brand
År 1807 - 1807 Brand
Kyrkan eldhärjas och rivs till största del därefter, endast den nedre delen av tornet i öster sparas för att utgöra murar i den nya sakristian. Ritningar till en ny kyrka utarbetas av länsbyggmästare J C Loëll. Dessa omarbetas i detaljutformningen av F M Piper vid Överintendentämbetet medan planlösningen förblir densamma.

Fredrik Magnus Piper (Arkitekt)

Johan Christoffer Loëll (Arkitekt)

År 1808 - 1810 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn.

Fredrik Magnus Piper (Arkitekt)

Johan Christoffer Loëll (Arkitekt)

År 1808 - 1810 Nybyggnad - Torn

Fredrik Magnus Piper (Arkitekt)

Johan Christoffer Loëll (Arkitekt)

År 1808 - 1810 Nybyggnad - Korparti

Fredrik Magnus Piper (Arkitekt)

Johan Christoffer Loëll (Arkitekt)

År 1808 - 1810 Nybyggnad
Norrala nya kyrka byggs. Bl.a. tunnvälvs kyrkorummet och inreds i en nyantik stil med altarpredikstol i koret.
År 1816 - 1816 Invigning
Norrala nya kyrka invigs av ärkebiskop L A Lindblom.
År 1818 - 1822 Fast inredning - orgel
Kyrkan får en ny läktarorgel. Fasaden ritas av arkitekt S Enander och orgeln byggs av E Nordquist.

Eric Nordqvist (Orgelbyggare)

Samuel Enander (Arkitekt)

År 1826 - 1826 Ändring - ombyggnad, takstol
Takkonstruktionen kompletteras med sex nya takstolar. Kyrkans fasader putslagas.
År 1837 - 1837 Ändring - ombyggnad, takstol
Takkonstruktionen kompletteras med ytterligare 20 bjälkar.
År 1862 - 1862 Fast inredning - orgel
Kyrkans läktarorgel byggs om.
År 1879 - 1879 Ändring - ombyggnad, yttertak
Kyrkans spåntak byts ut mot plåt.
År 1902 - 1903 Ändring - tillbyggnad
Värmekammare
År 1902 - 1903 Ändring - ombyggnad
Kyrkan renoveras efter förslag av E Hjelm och C Möller. De slutna bänkkvarteren byts ut mot dagens öppna, altarordningen förändras, golvet byts ut, den fasta inredningen får en ny färgsättning och kyrkorummet får dekorativa målningar, och koret får glasmålningar i öster. På långhusets norra sida byggs ett pannrum vilket medför att kyrkans norra entré muras igen.

Carl Möller (Arkitekt)

E. Hjelm (Arkitekt)

År 1931 - 1931 Fast inredning - bänkinredning
De två bänkraderna närmast koret tas bort och korets upphöjda golv byggs till på deras tidigare plats
År 1939 - 1939 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan restaureras efter förslag av arkitekt Einar Lundberg med målet att återställa en del av det ursprungliga utseendet. Bl.a. avlägsnas kyrkorummets dekorativa måleri från 1902-03 och bänkarna målas om. Centralvärme installeras. Byggmästare är E Frisk, Hudiksvall.

Einar Lundberg (Arkitekt)

År 1958 - 1958 Fast inredning - orgel
Kyrkan får en kororgel.
År 1972 - 1973 Ändring - ombyggnad, interiör
Kyrkan renoveras återigen med målet att återställa det ursprungliga utseendet. Denna gång efter förslag av arkitekt W von Gerber. Under läktaren inrättas wc, förberedelserum och garderober. Den ursprungliga predikstolskorgen återmonteras, interiören målas om, ett fåtal bänkar tas bort och läktarorgeln renoveras. Nytt värmesystem och ny belysning installeras.

Wilhelm von Gerber (Arkitekt)

År 1995 - 1995 Underhåll - exteriör
Kyrkan renoveras utvändigt. Fasaderna putsas, fönster och lanternin målas och viss plåt byts ut. Vapenhuset avfärgas även invändigt. Även grindstolparna putsas och avfärgas.