Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÖSTHAMMAR FORSMARK 3:14 - husnr 1, FORSMARKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Forsmark exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FORSMARKS KYRKA (akt.), FORSMARKS KYRKA (akt.)

1613 - 1613

1794 - 1799

1794 - 1794

Uppsala
Östhammar
Uppland
Forsmark
Frösåkers församling
Uppsala stift
Forsmark 314

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2004

Forsmarks kyrka byggdes mellan åren 1794 och 1800 efter ritningar av arkitekten Olof Tempelman. Kyrkan avspeglar den tänkta ordningen i bruksmiljön. Herrskapsläktaren i västra änden av kyrkorummet med plats för brukspatronen och hans familj avspeglar herrgårdens placering i västra änden av bruket. Koret i öster avspeglar kyrkans placering i östra änden av bruket. Däremellan sitter menigheten i bänkkvarteren som motsvarar arbetarbostäderna längs bruksgatan.

År 1613 - 1613 Nybyggnad
Forsmarks äldsta kyrka byggs på den plats som nu är gamla kyrkogården söder om bruksgatan. Den äldsta kyrkan byggs i timmer med ett rektangulärt långhus och tresidigt avslutat kor.
År 1694 - 1694 Ändring
Den gamla kyrkan förses med korsarmar.
År 1794 - 1799 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn

Olof Tempelman (Arkitekt)

År 1794 - 1799 Nybyggnad - Korparti

Olof Tempelman (Arkitekt)

År 1794 - 1799 Nybyggnad - Torn

Olof Tempelman (Arkitekt)

År 1794 - 1794 Nybyggnad
Den nya kyrkan grundläggs. Ritningarna till kyrkan har utarbetats av arkitekten Olof Tempelman..

Olof Tempelman (Arkitekt)

År 1799 - 1799 Åsknedslag
Blixtnedslag i tornet. Det kan ha medfört att Tempelman ändrade tornets form från den pyramidform som först fanns på ritningen.
År 1800 - 1800 Invigning
I oktober invigs den nybyggda Forsmarks kyrka. Efter det revs den gamla kyrkan.
År 1850 - 1900 Teknisk installation - värme
Uppvärmning anordnades genom två stora järnkaminer som placerades i långhuset.
År 1880 - 1889 Fast inredning - glasmålning
Glasmålningen i korfönstret tillkom.
År 1916 - 1916 Ändring - restaurering
En renovering genomfördes efter arkitekten Ottar Hökerbergs anvisningar. Sprickor i murarna lagades, interiören rengjordes, golvet reparerades och bänkarna byggdes om för ökad bekvämlighet.

Otar Hökerberg (Arkitekt)

År 1920 - 1929 Ändring
Minnestavlor i röd granit sattes upp på väggarna över Ludvig af Ugglas (död 1922) och Mary af Ugglas (död 1926). Tavlorna är utformade efter ritning av Akke Kumlien. Ludvig af Ugglas var församlingens siste Patronus.

A Kumlien (Konstnär)

År 1932 - 1932 Fast inredning - orgel
Orgeln renoverades av orgelbyggaren J. Vesterlund.

John Vesterlund (Orgelbyggare)

År 1982 - 1982 Ändring
Förslag till wc och pentry och dusch i de västra biutrymmena upprättas av arkitekt Björn Nilsson. Förslaget omfattar även isolering av vind samt handikappramp vid entré.
År 2000 - 2002 Konservatorsarbeten
Konservering av herrskapsläktaren, orgelnischen, altarbord och kors, predikstol, altarring mm utförs av konservator Sven Olof Carlsson