Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UPPSALA ÅLAND 1:1 - husnr 1, ÅLANDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Ålands kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÅLANDS KYRKA (akt.), ÅLANDS KYRKA (akt.)

1250 - 1349

1250 - 1350

Uppsala
Uppsala
Uppland
Åland
Norra Hagunda församling
Uppsala stift
Ålands-Västerby 303

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Kyrkan är byggd under folkungatiden, 1250-1350. Mot söder ligger ett vapenhus och norr om koret en sakristia som också har putsade fasader. Även om kyrkan är medeltida fick den sitt nuvarande utseende genom de ombyggnader som genomfördes på 1700- och 1800-talen. Kyrkan har en dålig grundläggning på lera. Problemen med sprickbildningar i murarna är sekelgamla och har pågått in i vår tid. På 1770-talet hade förfallet gått så långt att en del av östra valvet rasade in. 1776 revs valven, kyrkans murar höjdes och ett nytt tak med flackare fall byggdes.

År 1250 - 1349 Nybyggnad
Långhus
År 1250 - 1349 Nybyggnad - Korparti
År 1250 - 1349 Nybyggnad - Sakristia
År 1250 - 1350 Nybyggnad
Ålands kyrka uppförs som en salkyrka med sakristia i norr. Den byggdes i gråsten med gavelrösten i tegel. Ingång sker genom len spetsbågsportal i tegel som ännu är bevarad i söder.
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
1400-talet Vapenhuset byggs och välvs.
År 1729 - 1729 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkar tillverkas och installeras.
År 1738 - 1738 Fast inredning - predikstol
Kyrkan fick en ny predikstol som tillverkades av bildhuggaren Rosenberg i Stockholm.

Gottlieb Rosenberg (Konstnär - Bildhuggare)

År 1772 - 1772 Ändring
Uppmätningsritningar av kyrkan i dess medeltida gestalt är bevarade från detta år. Ritningarna är gjorda av E Kessler. Läktare saknades fortfarande i kyrkan. Uppmätningarna gjordes med anledning av ombyggnadsplaner pga rasrisken för valven. Murarna hade stora sprickor. En del av valven rasade till och med.

Elias Kessler (Hantverkare - Murare)

År 1776 - 1776 Ändring - ombyggnad
År 1776 - 1776 Ändring - ombyggnad
Reparation och ombyggnad påbörjas. Valven revs, murarna höjdes med tre alnar och ett nytt bjälklag lades. Kyrkan försågs med ett nytt platt, putsat innertak.
År 1800 - 1800 Ändring - ombyggnad
Ny reparation av sprickor i murverk. Taken spåntäcktes och tjärades.
År 1826 - 1826 Specifika inventarier - altarskåp
Ett medeltida altarskåp avlägsnas ur kyrkan. Ett förgyllt kors sätts upp som altarprydnad.
År 1851 - 1851 Fast inredning - altare
Nytt altare och ny altarring tillverkas av socknens förste folkskollärare Pehr Ternström.
År 1883 - 1883 Teknisk installation - värme
En värmekamin installeras. Den förvaras idag i klockstapeln.
År 1906 - 1906 Ändring
Större invändig renovering. Ny bänkinredning, dörrarna från de gamla slutna bänkarna sattes upp som väggbröstning. Nytt räcke sattes upp på läktaren som också fick en ny trappa. Golven lades om i långhus, vapenhus och sakristia. En kopia av Thorvaldsens Kristus placerades på altaret och ersatte det förgyllda träkorset från 1826. Den medeltida dopfunten avlägsnades. Ut- och invändig omputsning genomfördes även. Restaureringsarkitekt var Carl Axel Ekholm, stadsarkitekt i Uppsala.

Carl Axel Ekholm (Arkitekt)

År 1928 - 1928 Specifika inventarier - dopfunt
Den medeltida dopfunten placeras åter inne i kyrkan.
År 1945 - 1945 Teknisk installation - värme
Elektrisk uppvärmning installeras
År 1950 - 1950 Underhåll - grundförstärkning
Grundförstärkning genomförs
År 1967 - 1967 Fast inredning - orgel
Ny orgel byggs och installeras av Åkerman och Lund i Knivsta.

Åkerman och Lund (Orgelbyggare)

År 1977 - 1977 Ändring - tilläggsisolering
Vinden tilläggsisoleras
År 1979 - 1980 Ändring
Invändig renovering. Ommålning av väggar, tak och predikstol. Altarringen kläddes om. Korset från 1826 placerades åter på altaret och Kristusskulpturen placerades på sidan i koret.
År 1988 - 1988 Ändring - ombyggnad, yttertak
Yttertaket läggs om med falsad stålplåt. Mulltoalett installeras i vapenhuset.