Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UPPSALA RASBOKIL 2:1 - husnr 1, RASBOKILS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Rasbokils kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RASBOKILS KYRKA (akt.), RASBOKILS KYRKA (akt.)

1480 - 1519

1500 - 1500

Uppsala
Uppsala
Uppland
Rasbokil
Rasbo-Rasbokils församling
Uppsala stift
Rasbokils-Tibble 103

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2007

Rasbokils kyrka är till format och planlösning en för Uppland typisk senmedeltida mindre sockenkyrka. Hela byggnaden uppfördes omkring år 1500. Den är en tornlös salkyrka med putsad fasad. Murarna är av gråsten, medan gavelröstena är av tegel med tidstypiska blinderingar. Fasaden är gul med dekor i vitt. Det höga sadeltaket är spåntäckt. De flesta fönstren förstorades under 1700-talet, dock finns bara ett mot norr. Flera av den tidens bågar med smidda beslag är bevarade, liksom vapenhusets dörr i gustaviansk stil med skuren dekor.
Kyrkan är bland landets medeltidskyrkor en av det fåtal, som inte genomgått någon till- eller ombyggn...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1299 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten huggs på en regional verkstad, troligen på 1200-talet.
År 1250 - 1349 Nybyggnad - Sakristia
År 1480 - 1519 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus kor och vapenhus
År 1480 - 1519 Nybyggnad - Korparti
År 1480 - 1519 Nybyggnad - Sakristia
År 1500 - 1500 Nybyggnad
omkr 1500, Kyrkan byggs i sitt nuvarande format: en salkyrka av gotisk typ, med långhus, kor, sakristia och vapenhus.
År 1520 - 1520 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
omkr 1520, Kyrkans väggar och valv får målningar av renässanstyp
År 1600 - 1699 Fast inredning - altaruppsats
1600-t Altaruppsatsen tillkommer.
År 1648 - 1648 Fast inredning - predikstol
Predikstolen skänks av Årby gårds ägare.
År 1700 - 1799 Ändring - ombyggnad, exteriör
1700-t Fasaderna putsas troligen.
År 1700 - 1799 Ändring
1700-t Interiören vitkalkas troligen. Bänkinredningen tillkommer.
År 1720 - 1729 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlan skänks av Årby gårds ägare.
År 1740 - 1759 Ändring - ombyggnad, fönster
1740-50-t Troligen förstoras kyrkans fönster ungefär vid denna tid.
År 1757 - 1757 Fast inredning - orgel
Orgeln skänks till kyrkan, den är troligen tillverkad på 1740-talet.
År 1900 - 1900 Ändring - ombyggnad, exteriör
omkr 1900, Kyrkans nuvarande spritputsade fasad tillkommer troligen nu.
År 1909 - 1910 Ändring - restaurering
Kyrkan restaureras. Konservator medverkar vid arbetet med målningarna. Orgelläktaren ersätts av ett podium. Troligen tas predikstolens förgyllning bort. Dopfunten återförs till koret, den stod dessförinnan i materialboden (likboden).
År 1935 - 1935 Ändring - restaurering
Altartavlan med ram restaureras och återförs till koret.
År 1944 - 1944 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning och uppvärmning införs i kyrkan.
År 1945 - 1945 Arkitekturbunden utsmyckning
Antikglas sätts in i korfönstret.
År 1959 - 1959 Konservatorsarbeten
Målningarna rengörs av konservator.
År 1975 - 1975 Ändring - ombyggnad, yttertak
Tak- och plåtarbeten görs på kyrka och klockstapel. Spånen överst på stapeln ersätts med kopparplåt.