Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UPPSALA HAGBY 11:1 - husnr 1, HAGBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hagby kyrka interiör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HAGBY KYRKA (akt.), HAGBY KYRKA (akt.)

1200 - 1200

1838 - 1840

1838 - 1840

Uppsala
Uppsala
Uppland
Hagby
Hagby församling
Uppsala stift
Hagby 243

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2005

Hagby kyrka är en nyklassicistisk byggnad uppförd 1838-40 efter ritningar från 1821 av Axel Armfelt. Renoveringar har utförts bl a 1935 och under mitten av 1980-talet. Kyrkan har endast genomgått relativt små förändringar sedan den uppfördes.

År 1200 - 1200 Nybyggnad
Omkr år 1200 En romansk gråstenskyrka byggs.
År 1838 - 1840 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Axel Almfelt (Arkitekt)

År 1838 - 1840 Nybyggnad - Korparti

Axel Almfelt (Arkitekt)

År 1838 - 1840 Nybyggnad - Torn

Axel Almfelt (Arkitekt)

År 1838 - 1840 Nybyggnad - Sakristia

Axel Almfelt (Arkitekt)

År 1838 - 1840 Nybyggnad
Nuvarande kyrka byggs efter ritningar från 1821 på den gamla kyrkans grund. Den medeltida kyrkan revs 1838.
År 1884 - 1884 Fast inredning - altare
Nuvarande altarprydnad skänks till kyrkan av dåvarande kyrkoherden Sundelin
År 1893 - 1893 Ändring
Enligt kyrkstämmoprotokoll anbringades ankarjärn på sakristian.
År 1920 - 1929 Ändring
1920-tal En järnkamin placeras mot långhusets norra vägg.
År 1935 - 1935 Ändring - restaurering
Restaurering ledd av arkitekt Tor Engloo

Tor Engloo (Arkitekt)

År 1957 - 1957 Teknisk installation - el
Kyrkan elektrifieras
År 1960 - 1960 Underhåll - interiör
Renovering interiört. Oljefärg tas bort från furugolvet som lackas. Dörrar och altarring mm målas.
År 1964 - 1964 Teknisk installation - värme
Eldriven varmluftsfläkt monteras.
År 1978 - 1978 Ändring - tilläggsisolering
Långhusets vind isoleras med Gullfibermattor
År 1984 - 1984 Ändring - restaurering
Nytt plåttak läggs på långhus och sakristia. Plåttaket med plåt i format 60 x 120 cm ersatte ett till stora delar ursprungligt tak i småplåtsformat. Elvärme installerades i kyrkbänkarna, altarringen och orgelstolen.
År 1985 - 1985 Ändring - restaurering, exteriör
Fasadrestaurering. Genomfärgad puts anbringas utvändigt. Resterande plåtarbeten utförs på tornet och grindstolparna.
År 1988 - 1988 Ändring - restaurering, interiör
Större interiör renovering. Kyrkans interiör återfår sin ursprungliga karaktär. Väggarna vitmålas och snickeriernas ursprungliga färgsättningar återskapas till stora delar. Trappan till läktaren från långhuset byggs.
År 1997 - 1997 Ändring
Gravhällen över kaniken Erik Johannes från 1511 placeras i norra korsarmens golv