Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KRAMFORS LIMSTA 18:339 - husnr 1, KRAMFORS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

VgavelnfrSV.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KRAMFORS KAPELL (akt.)

1895 - 1895

1895 - 1895

Västernorrland
Kramfors
Ångermanland
Kramfors
Gudmundrå församling
Härnösands stift
Kapellvägen 6

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Uppfört av Kramfors AB 1895. Salsbyggnad med förskjutet sidotorn i nordväst, smalare förrådsdel i öster, samt i anslutning mot norr, en mindre sakristia.

Kramfors kapell är exteriört en välbevarad representant från sågverksepokens framgångsrika dagar. Kapellet ingår i den svenska träbyggnadskonstens stolta tradition, men vidareutvecklad detaljmässigt med den nya ångkraftens hjälp. Samtidigt är arkitekturen påverkad av samtidens stildebatt och kapellet uppvisar det gotiska ideal som kyrkorna företrädesvis uppfördes i under 1800-talets sista tre decennier.

Interiört karaktäriseras den visserligen av uppförandetidens höga gotikis...

Läs mer i eget fönster

År 1895 - 1895 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Albert Thurdin (Arkitekt)

År 1895 - 1895 Nybyggnad - Torn

Albert Thurdin (Arkitekt)

År 1895 - 1895 Nybyggnad - Sakristia

Albert Thurdin (Arkitekt)

År 1895 - 1895 Nybyggnad - Korparti

Albert Thurdin (Arkitekt)

År 1895 - 1895 Nybyggnad
Uppfört av Kramfors AB 1895. Salsbyggnad med förskjutet sidotorn i nordväst, smalare förrådsdel i öster, samt i anslutning mot norr, en mindre sakristia.