Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SUNDSVALL LIDENS-BYN 1:46 - husnr 2, LIDENS GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VyfrSÖ.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LIDENS GAMLA KYRKA (akt.)

1350 - 1550

1470 - 1499

Västernorrland
Sundsvall
Medelpad
Liden
Lidens församling
Härnösands stift
Liden 118

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Medeltida salskyrka i sten, möjligen föregången av en äldre kyrka. Rektangulär byggnad med sakristia i nordost och vapenhus i sydväst, sannolikt tillkomna något senare, de ligger inte i förband med själva kyrkan.

Kyrkan välvdes troligen i början av 1500-talet.

Efter en period av förfall från 1800-talets mitt genomgick kyrkan 1928 en genomgripande re-novering under ledning av Erik Salvén. Den planerade rekonstruktionen av de raserade valven var emellertid inte ekonomiskt genomförbar, i stället fick kyrkorummet ett trätunnvalv.


För mer historik se även exteriör & interiör beskrivning.

År 1350 - 1550 Nybyggnad
Medeltida salskyrka i sten, möjligen föregången av en äldre kyrka. Rektangulär byggnad med sakristia i nordost och vapenhus i sydväst, sannolikt tillkomna något senare, de ligger inte i förband med själva kyrkan. Kyrkan välvdes troligen i början av 1500-talet.
År 1470 - 1499 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor

P Josephus (Arkitekt)

År 1470 - 1499 Nybyggnad - Korparti
År 1500 - 1549 Nybyggnad - Vapenhus
År 1500 - 1549 Nybyggnad - Sakristia