Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KRAMFORS NORA PRÄSTBORD 1:2 - husnr 1, NORA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VyfrNÖ-2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NORA KYRKA (akt.)

1804 - 1806

1804 - 1806

Västernorrland
Kramfors
Ångermanland
Nora
Nora-Skogs församling
Härnösands stift
Prästbordet 104B

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Medeltida socken, omtalad 1314 (DS 1946).

Socknen ligger vid kusten på den östra sidan om Ångermanälvens mynning. Kyrkan ligger för sig i odlingsbygd på en platå ovanför en sluttning mot Norasundet. Trakten är rik på fornlämningar från järnålder, flera gravar/gravfält finns nordväst om kyrkan vid skolan och prästgården. Området utgör riksintresse.

Nora kyrka uppfördes 1804-06 av Simon Geting, efter ett kompromissförslag av Gustav Boman vid ÖIÄ.

Se också exteriör samt interiör beskrivning.

År 1804 - 1806 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus med kor, sakristia och torn

Gustav Boman (Arkitekt)

Simon Geting (Byggmästare)

År 1804 - 1806 Nybyggnad - Torn

Gustav Boman (Arkitekt)

Simon Geting (Byggmästare)

År 1804 - 1807 Nybyggnad - Sakristia

Gustav Boman (Arkitekt)

Simon Geting (Byggmästare)

År 1804 - 1807 Nybyggnad - Korparti

Gustav Boman (Arkitekt)

Simon Geting (Byggmästare)

År 1804 - 1806 Nybyggnad
Nora kyrka uppfördes 1804-06 av Simon Geting, efter ett kompromissförslag av Gustav Boman vid ÖIÄ.

Simon Geting (Arkitekt)