Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND VISBY KORALEN 31 - husnr 1, VISBORGSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

Visborgskyrkan 2008-08-25 055 (kopia).JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VISBORGSKYRKAN (akt.), VISBY, VISBORGSKYRKAN (akt.)

1969 - 1969

1969 - 1969

Gotland
Gotland
Gotland
Visby
Visby domkyrkoförsamling
Visby stift
Stenkumlaväg 14

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2011

Visborgskyrkan i Visby uppfördes 1968-69 efter ritningar av arkitekt Per Erik Nilsson, Hejdeby. Den invigdes första advent 1969.

Tanken på att uppföra en församlingslokal på söder i Visby väcktes redan 1926 då Södervärns kyrkliga syförening kom till med detta syfte. Omkring 1930 skänktes tre obebyggda tomter i nuvarande kvarteret Koralen till ett sådant ändamål och Föreningen Visby södra församlingshem bildades. Medel till ett bygge samlades huvudsakligen in genom försäljning av syföreningens alster.
1963 bildades en särskild kommitté med uppgift att lämna förslag på en småkyrka och ett församlingshem på söder, det skänkta marko...

Läs mer i eget fönster

År 1969 - 1969 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Per-Erik Nilsson (Arkitekt)

År 1969 - 1969 Fast inredning - altare
Altare
År 1969 - 1969 Fast inredning - predikstol
Ambo
År 1969 - 1969 Nybyggnad
Invigdes kyrkan, uppfördes efter arkitekten Per Erik Nilssons ritningar. Väggtextil utförd av Christine Wichelgren, glasarbetarna av Jan Wichelgren i samarbeta med arkitekten. Kyrkklockorna göts av Gösta Bergholtz, Sigtuna.

Christine Wichelgren (Konstnär - Textilkonstnär)

Gösta Bergholtz (Klockgjutare)

Jan Wichelgren (Konstnär - Glaskonstnär)

Per Erik Nilsson (Arkitekt)

År 1970 - 1979 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Målades de panelade fasaderna på församlingshemsdelen och på klockstapeln med mörkbrun lasyrfärg.
År 1977 - 1977 Fast inredning - orgel
Orgel byggdes av Grönlunds orgelbyggeri AB, Gammelstad.

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1984 - 1985 Ändring - restaurering, exteriör
Renoverades kyrkan utvändigt - taken tätades och tegelfasaderna på kyrkan fogades om efter förslag av ingenjör Kjell Nyquist, Bjerking Ingenjörsbyrå i Uppsala.

Kjell Nyquist (Ingenjör)

År 1990 - 1990 Ändring
Sedan 1990 är Visborgskyrkan efter beslut av Riksantikvarieämbetet upptagen på den lista över kyrkobyggnader, uppförda efter 1939 och tillhöriga Svenska kyrkan, som enligt kulturminneslagen 4 kap. 4 § är att anse som ”märkliga genom sitt kulturhistoriska värde”.
År 1992 - 1992 Fast inredning - orgel
Orgeln stämdes och stämmor byttes ut av T. Svenske.

Tomas Svenske (Orgelbyggare)

År 1995 - 1996 Underhåll - exteriör
Omfattande utvändiga ombyggnads- och reparationsarbeten efter förslag av Karl-M Ekengren, Byggnadshyttan på Gotland, och under medverkan av den ursprunglige arkitekten Per Erik Nilsson. Yttertaken höjdes och kläddes med förzinkad plåt samt försågs med nya, utvändiga avvattningsanordningar. Fasadpanelen på församlingshemsdelen och klockstapeln förnyades, och samtliga fasadpartier av trä målades i en grå kulör

Karl-M Ekengren (Okänd)

År 1999 - 2000 Ändring
1999 Ansökte församlingen om att få ta bort väggfasta bänkar i brasrummet. 2000 Ansökte församlingen om att få byta plats på expeditionen och skrudkammaren.
År 2003 - 2003 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering efter förslag av arkitekt Jan Utas; Visby, entreprenör Byggnadshyttan: Rampen till den Ö entrén dränerades, rötskadad panel på klockstapeln byttes, plåttaket ovan entrén tätades, innertaket i kyrkan laserades, vaktmästeriets innertak reparerades. Glasrutorna byttes i kyrkorummet samt i entrén och nya foder monterades. Glasmosaikerna i entrén kompletterades av arkitekt Per Erik Nilsson. Putsen i kyrkorummet, entrén samt toaletterna reparerades och väggarna målades med vit silikatfärg. Ett parti i trappan kläddes med träpanel samt försågs med handledare. Stengolvet i kyrkorummet polerades. Altargobelängen restaurerades av dess upphovsman, textilkonstnärinnan C. Wichelgren. Orgelfasaden målades. Ett sakramentsbord murades upp till vänster om altaret (tegel och putsades vitt). Knäfall och stolarna kläddes om.

Christine Wichelgren (Konstnär - Textilkonstnär)

Jan Utas (Arkitekt)

Per Erik Nilsson (Arkitekt)